COVID-19 Aşısı Uygulanacak Öncelikli Gruplara Avukatlar da Alınsın.

COVID-19 Aşısı Uygulanacak Öncelikli Gruplara Avukatlar da Alınsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.

sağlık bakanlığı ve tarafına Avukat Hakları Grubu bu kampanyayı başlattı

Covid-19 salgını nedeniyle başlatılan aşılama çalışanları sırasında, belirli yaş grupları yanında, belli bazı meslekleri icra edenler de risk grubu ilan edilerek "öncelikli" ilan edilmiştir.

Bu anlamda hakimler, savcılar ve yargı personeli de aşılamada öncelikli ilan edilmesine karşın, mesaisinin büyük çoğunluğunu adliyede geçiren, her gün farklı mahkemelerde duruşmalara katılan, kalemlerde işlem yapan, işi gereği farklı kamu kurum ve kuruluşlarına girip çıkmak zorunda kalan, ayrıca çalıştığı büroda da yine birçok kişiyle de (müvekkil, personel vs.) temas etmeye mecbur olan, tüm bunların yanında bu işleri görmek için gidilmesi gereken adliye, kamu kurum ve/veya kuruluşu ile avukatlık bürosuna toplu taşıma kullanarak gitmek zorunda olan avukatların bu önceliğe dahil edilmemiş olması, aynı adliyede görev yapan kişilerin bir kısmının aşılanması, bir kısmının aşılanmaması, aşılama faaliyetinin amacı ile de uyumlu değildir.

Talebimiz, tüm yargı personeli gibi avukatların da aşılama çalışmalarında öncelikli gruplardan kabul edilmesi, MHRS sisteminden avukatların randevu alabilmeleri için sistemin aktive edilmesidir. Avukatların da süratle aşılanması gerekmektedir ve bu hususların Sağlık Bakanlığı'nca ve Adalet Bakanlığı'nca müştereken yerine getirilmesi talep edilmektedir.

Avukatlar yargının kurucu unsuru, yargı görevi yapandır. Yargı görevi yapanlar arasında ayrımcılık yapılamaz. Avukatlar da yargı personeli ile birlikte aşı kapsamına alınmalıdır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.