STOP HEC on Thethi NP and Shala River

STOP HEC on Thethi NP and Shala River

219 have signed. Let’s get to 500!
Started
Petition to

Why this petition matters

Started by Albanian Alps

Te bashkohemi te gjithe kunder ndertimit te tre HEC-eve ne Lumin e Shales, dhe ne Parkun Kombetar Theth. Keto Hidrocentrale do e demtonin perfundimisht natyren e paprekur te lumit qe buron ne Alpe dhe derdhet ne liqenin e Komanit.

 

http://www.mjedisi.al/tre-hidrocentrale-ne-parkun-kombetar-te-thethit-dhe-lumin-e-shales-marrin-mbeshtetje-nga-kina/?fbclid=IwAR2Olol5WqOjXldNeqzTC16VWnjwvRi-WcHRpdShlRC40ZpinRiU-fINKaY

219 have signed. Let’s get to 500!