Petición cerrada

Reconeixement del Govern legítim de Catalunya

Esta petición ha conseguido 12.615 firmas


Després de l'il·legítim art.155 emprat pel govern espanyol per a vulnerar la voluntat democràtica del poble de Catalunya, destituint d'una forma il·legítima i coercitiva el parlament electe democràticament i el govern que d'ell en deriva i per aquest motiu només reconeixem com a legítim govern de la Generalitat i com a govern de la república catalana al govern del MH President Puigdemont, elegit legalment en unes eleccions legals el 27 Setembre del 2015

After the illegitimate art.155 used by the Spanish government to violate the democratic will of the people of Catalonia, destroying the illegitimate and coercive form of the democratically elected parliament and the government that derives from it and for this reason we only recognize as a legitimate government of the Generalitat and as a government of the Catalan Republic to the government of the MH President Puigdemont, legally elected in a legal election on September 27, 2015Hoy: Josep Maria cuenta con tu ayuda

Josep Maria Tache necesita tu ayuda con esta petición «Council of the European Union: Reconeixement del Govern legítim de Catalunya». Únete a Josep Maria y 12.614 personas que ya han firmado.