Impose International Sanctions on Vietnamese Politburo Members

Impose International Sanctions on Vietnamese Politburo Members

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Emm D started this petition to Council of the European Union and

We, the undersigned below, support the submission of a report by a number of non-governmental organizations, detailing the violations committed by two Vietnamese politburo members. The report was submitted urging the European Union, the United States Congress, the United Kingdom and Canadian Parliaments to impose sanctions against these two Vietnamese officials under the Global Magnitsky Act.

The two perpetrators are To Lam, Minister of Public Security and Nguyen Hoa Binh, Chief Justice of The People's Court. Both men have committed gross violations of human rights for many years. They have persecuted, beaten and imprisoned more than 300 prisoners of conscience. There have been more than 2000 cases of dissidents being harassed and at least 500 cases of beatings by the security forces. Furthermore, there are numerous cases of tortures of prisoners, assaults and harassments of relatives, economic reprisals and frequent interferences causing rigged case trials. 

We call on you to impose sanctions against these two perpetrators.

---------o0o--------

Kính gửi:

Liên Hiệp Âu Châu và các quốc gia thành viên
Quốc Hội Hoa Kỳ
Quốc Hội Liên Hiệp Vương Quốc Anh
Quốc Hội Canada 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây ủng hộ các tổ chức xã hội dân sự đệ nạp hồ sơ kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu, Quốc Hội Hoa Kỳ, Quốc Hội Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Quốc Hội Canada trừng phạt hai nhân vật cao cấp của chính phủ Việt Nam, dựa theo đạo luật Magnitsky Toàn Cầu (Global Magnitsky Act). 

Hai nhân vật này là ông Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bộ Trưởng Bộ Công An và ông Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính Trị, Chánh Án Toà Án Nhân Dân Tối Cao. Cả hai ông này đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng trong nhiều năm qua. Họ đã đàn áp, tấn công bạo lực và bắt giữ hơn 300 tù nhân lương tâm. Đã có hơn 2000 trường hợp các nhà bất đồng chính kiến bị sách nhiễu và ít nhất 500 vụ đánh đập tù nhân bởi lực lượng công an do họ điều động. Đây là còn chưa kể đến những vụ tra tấn tù nhân, sách nhiễu người thân, triệt hạ kinh tế và can thiệp đưa đến những phiên tòa bất công.

Chúng tôi cùng kêu gọi quý vị có biện pháp chế tài và trừng phạt hai người ở trên.

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!