Ethiopia's Dr. Abiy desrves this prestigious Award!