Corona Sürecinde İnternet Ücretsiz Olsun @BTKbasin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek adına diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bir takım tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan bazı sosyal ihtiyaçların ücretsiz olarak giderilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.

Bu ihtiyaçlardan birisi Birleşmiş Milletlerin "temel insan hakkı" olarak kabul ettiği internet hakkıdır.

Okullara ara verilmesiyle öğrencilerin eğitimlerini uzaktan, çevrimiçi platformlarda sürdürebilmeleri için;

İşe gitmeden, evden çalışma ihtimali olan çalışanların rahat şekilde evden çalışabilmeleri için;

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması neticesinde kalabalık ortamlardan kaçınarak evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan insanlarımızın vakitlerini daha iyi değerlendirebilmeleri için;

İnsanlarımızın resmi kaynaklardan en doğru ve hızlı şekilde bilgilendirilebilmeleri için;

İşleri bozulduğu için ekonomik olarak güç duruma düşen insanlarımızın internete ve bilgiye erişim haklarının kesintiye uğramaması için;

Başta devletimizin ilgili kurumlarının seferber olduğu bu tarihi dönemde diğer ilgili kurum ve firmaların da üzerlerine düşen fedakarlığı yaparak internet hizmetlerini ücretsiz olarak sunması gerekmektedir.

  • Bu kapsamda tüm mobil hat sahiplerine ücretsiz internet paketleri tanımlanmalıdır.
  • Fatura sahiplerinin faturaları ertelenmeli ve salgının ortaya çıkmasından sonraki dönemdeki kullanımları ücretsiz olarak faturalara işlenmelidir.
  • Hiç kimsenin internet hizmeti bu süreçte sona erdirilmemelidir. 

Bu istekler insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek için belirlenen en temel hakların düzenlendiği normlar hiyerarşisinin en tepesinde yer alan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin gerekliliklerindendir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Madde 25
1. Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.