Contribute your voice on the St. Basil School Closure

Contribute your voice on the St. Basil School Closure

Started
January 3, 2020
Petition to
Edmonton Catholic School Board and 4 others
Signatures: 3,012Next Goal: 5,000
Support now

Why this petition matters

Started by St. Basil Polish Bilingual School

St. Basil Catholic Elementary and Junior High is home to the only Polish Bilingual Program in North America. Established over 30 years ago, the centrally located school supports students of all backgrounds and also offers a unique Catholic Polish Bilingual program.

During the December 17, 2019 Edmonton Catholic School District (ECSD) Board meeting, it was put forward to close St. Basil Catholic Elementary/Junior High School for the start of the 2020 School Year.

The reasons for this proposed closure are:

1. Low current enrollment

2. Projected declining enrollment

3. Low utilization of the current school.

The proposal recommends to split the current elementary bilingual program, junior high bilingual program and the non-biligual Jean Forest Leadership Academy (JFLA) and relocate them to 3 different schools:

1. The elementary Polish Bilingual program to be relocated to St. Angela Catholic Elementary School (13430 – 132 A Street)

2. The junior high Polish Bilingual program to Sir John Thompson Junior High School (13525 – 132 Ave)

3. JFLA all girls academy to St. Cecilia Catholic Junior High School (8830 – 132 Ave).

This proposal and split will cause the Catholic Polish Bilingual Program to be endangered with potential to be lost and cause undue hardship on the kids involved. 

We invite you to take part in raising awareness and support to help prevent the school from closing and keeping the cultural/language/heritage program alive.

Thank you for your support.

***

Szkoła Św. Bazylego przez ponad 30 lat gości program dwujęzyczny angielsko-polski, gdzie uczniowie mogą pogłębiać swój język i poznawać kulturę polską. Jest to jedyna Katolicka szkoła dwujęzyczna angielsko-polska w Północnej Ameryce. Centralnie położona szkoła wspiera uczniów ze wszystkich środowisk i oferuje unikalny program nauki polskiej kultury i tradycji religijnych.

Podczas spotkania Edmonton Catholic School District (ECSD) w dniu 17 grudnia 2019 r. Zaproponowano aby katolicka szkoła podstawowa / gimnazjum św. Bazylego została zamknięta na początek roku szkolnego 2020.

Przyczyny proponowanego zamknięcia podane:

1. Niski poziom rejestracji

2. Przewidywany spadek rejestracji

3. Niskie wykorzystanie obecnej szkoły. We wniosku zaleca się podzielenie obecnych programów dwujęzycznych na poziomie podstawowym i gimnazjum i przeniesienie ich do 3 różnych szkół.

Ta propozycja spowoduje utratę Katolickiego Polskiego Dwujęzycznego Programu i spowoduje nadmierne trudności dla zaangażowanych dzieci. Zmiany spowodują zakłócenia w ich życiu, wpływając na osiągnięcia naukowe i rozwój społeczny. Zapraszamy do wzięcia udziału w podnoszeniu świadomości i wsparcia, aby zapobiec zamknięciu szkoły.

Dziękujemy za wsparcie.

Support now
Signatures: 3,012Next Goal: 5,000
Support now

Decision Makers

  • Edmonton Catholic School Board
  • Edmonton Catholic School Trustees
  • Ward 71 Trustee Terry Harris
  • Mr. John Fiacco, Assistant Superintendent
  • Catholic School Superintendent