Petición cerrada

Ibarbengoako parkingari ez!

Esta petición ha conseguido 1.118 firmas


(abajo en castellano)

4 arrazoi ibargengoako parkingaren kontra

Antiekologikoa

Bertako nekazaritza sustatzen duen Tosuko ortu komunitarioa bertan behera geratuko litzatekelako. Balio handiko lur azpiko akuiferoen suntsiketa suposatzen duelako. Parkinga eta berarekin datozen errepideek kotxeen erabilera bultzatuko duelako. Andra Mari auzoa urbanizatzeko aitzakia delako.

Faraonikoa

Beharrezkoa ez den proiektuan dirutza publikoa (6milioi euro + gainkostuak) gastatuko litzatekelako. Betikoak baino ez direlako aberastuko proeiktu honekin: eraikuntza enpresak, banketxeak, promotora inmobiliariak, Alderdia... Krisira eraman gaituen eredu espekulatiboan oinarrituta dagoelako.

Ilegala

Derrigorrezkoa den Ingurumen Eragin Txostena (EIT) egin ez dutelako. Parkingnaren helburua azaldu ez dutelako. Trenbide azpiegitura bezala mozorrotu dutelako kotxeek erabiliko duten azpiegitura bat.

Parte hartze gabekoa

Herritarrek eta batez ere Andramariko bizilagunek ez dutelako inolako parte hartzerik izan. Herritarrek proposatutako alegazio guztiak baztertu dituztelako. Imanol Landa Bizkaiko Garrio Patzuergoaren (BGP) Kontseilu Nagusiko kide den arren, proiektua trenbide azpiegitura gisa aurkezteak Getxoko Udalari eskumen guztiak kendu dizkiolako. A ze azpijokoa!

____________________________________________________________

 

4 buenas razones contra el Parking de Ibarbengoa

Anti-ecológico

Porque acabaría con el proyecto de huertas comunitarias de Tosu que fomenta la agricultura local. Porque supone la destrucción de acuíferos subterraneos de gran valor. Porque el parking y las carreteras que requiere supondrán un aumento del tráfico. Porque es la punta de lanza para urbanizar el barrio de Andra Mari.

Faraónico

Porque gastarán un dineral (6 millones de euros + sobrecostes) en un proyecto innecesario. Porque con este proyecto sólo sacarán tajada los de siempre: constructoras, bancos, promotoras immobiliarias, el Partido... Porque se basa en el modelo especulativo que nos ha llevado a la crisis.

Ilegal

Porque no han realizado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) obligatorio. Porque no han explicado la razón del proyecto. Porque han camuflado como infraestructura ferroviaria un proyecto que está destinado para el uso del coche.

Sin participación popular

Porque no han preguntado al pueblo, ni siquiera a l@s vecin@s de Andra Mari. Porque no han hecho caso a ninguna de las alegaciones propuestas por diferentes vecin@s. Porque pese a que Imanol Landa es miembro del Consejo General del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), el hecho de presentar el parking como una infrastructura ferroviaria, ha dejado al ayuntamiento sin competencias al respecto. ¡Vaya jugarreta! ¡Cómo se las gastan!

 

 

 Hoy: Tosu Betirako cuenta con tu ayuda

Tosu Betirako necesita tu ayuda con esta petición «Consorcio de transporte de Bizkaia: Ibarbengoako parkingari ez!». Únete a Tosu Betirako y 1.117 personas que ya han firmado.