Petición cerrada

Plazas para todos los niños y niñas en las escuelas públicas de Sants-Les Corts

Esta petición ha conseguido 358 firmas


12.773 famílies hem fet ja la preinscripció de p3 dels nostres fills i filles a tota Barcelona, després d'anar a portes obertes, veure i valorar diferents projectes, línies pedagògiques  i meditar molt... decidim quina és aquella o aquelles escoles que creiem millor pels nostres fills i filles valorant diferents criteris.

Ja tenim dades oficials i en els diaris es parla que hi ha una clara tendència a escollir escola pública enfront de la concertada, la qual cosa és una gran notícia per a tots ja que és la prova de que es valora la gran tasca que fan la majoria de les escoles públiques i la seva aposta per la innovació.

No obstant això, la falta de previsió del Departament d'Educació o, potser, no vull pensar la seva desídia, han fet que en barris com en el que  visc, la demanda d'escola pública ha estat molt superior a l'oferta i centres com el Jaume I, Pràctiques, Cal Maiol, Duran i Bas, Lavínia, Barrufet... han rebut moltíssimes més preinscripcions que places, amb la qual cosa un número elevat de famílies (més de 60) que no han estat afortunades en el sorteig de desempat ens trobem davant un panorama d'incertesa en relació a on aniran els nostres fills i filles. Perquè encara que al Departament li quadrin els números sobre el paper a les famílies no ens quadren per cap banda (queden places en alguna concertada o ja molt lluny dels nostres domicilis i, per descomptat, en cap de les quals amb tant temps i dedicació ens havíem dedicat a buscar i conèixer).

Per tot això volem que als nostres fills i filles se'ls garanteixi una escola pública, de qualitat, laica i de proximitat i no haver d'anar a concertades, religioses o molt lluny dels nostres domicilis per la falta de previsió que ha mostrat el Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

12.773 familias hemos hecho ya la pre inscripción de p3 de nuestros hijos e hijas en toda Barcelona, después de ir a puertas abiertas, ver y valorar diferentes proyectos, líneas pedagógicas y pensar y meditar mucho... decidimos cuál es aquella o aquellas escuelas que creemos mejor para nuestros  hijos valorando diferentes criterios.

Y ya tenemos datos oficiales y en los diarios se habla de que hay una clara tendencia a escoger escuela pública frente a la concertada, lo cual es una gran noticia para todos ya que es la prueba de que se valora el gran trabajo que hacen la mayoría de las escuelas públicas y su apuesta por la innovación.

Sin embargo, la falta de previsión del Departament d'Educació o, tal vez, no quiero pensar que su desidia, han hecho que en barrios como el que me encuentro la demanda de  escuela pública ha sido muy superior a la oferta y centros como el Jaume I, Pràctiques, Cal Maiol, Duran i Bas, Lavínia, Barrufet... han recibido muchísimas más pre inscripciones que plazas, con lo cual un número elevado de familias (más de 60) que no han sido afortunadas en el  sorteo de desempate nos encontramos ante un panorama de incertidumbre sobre a donde irán nuestros hijos. Porque aunque al departamento le cuadran los números sobre el papel a las familias no nos cuadran por ningún lado (quedan plazas en alguna concertada o ya muy lejos de nuestros domicilios y, desde luego, en ninguna de las que con tanto tiempo y dedicación nos dedicamos a buscar y conocer).

Por todo esto queremos que a nuestros hijos e hijas se les garantice una escuela pública, de calidad, laica y  de proximidad y no tener que ir a concertadas, religiosas o muy lejos de nuestros domicilio por la falta de previsión que ha mostrado el Departament d'Educació y el Consorci d'Educació de Barcelona.

 

 Hoy: susanna cuenta con tu ayuda

susanna Torrano necesita tu ayuda con esta petición «Consorci d'Educació de Barcelona: Plazas para todos los niños en las escuelas públicas de Sants-Les Corts». Únete a susanna y 357 personas que ya han firmado.