Petición cerrada

Places a les escoles públiques de Bcn

Esta petición ha conseguido 196 firmas


La manca de places per cursar segon cicle d'infantil P3, a una escola pública de Barcelona pel curs 2017/18 és evident, però lo del districte de l'esquerra de l'Eixample és de jutjat de guàrdia.

Un total de 44 famílies s'han quedat sense plaça pels seus infants, sense comptar la dreta de l'eixample i la resta de cursos d'escolarització; ara les opcions de vacants són 6 places en una pública a tota l'eixample (siutuada a la dreta) o anar a una concertada o privada.

Un any més, el departament d'ensenyament i el consorci d'educació de Bcn, mostren una desafortunada previsió de places o... potser ja els hi està bé, donat que d'aquesta manera s'omplen les escoles concertades i privades de la ciutat.

Crec que tothom té dret a una educació pública i de qualitat al seu barri, sense haver-se de desplaçar o pagar a una entitat privada o semiprivada. 

Fem pressió per crear tants "bolets"  (línies adicionals a les escoles) per donar resposta a la demanda actual, recordeu que per exemple l'escola Eixample1 està per fer, té opcions i possibilitats per absorbir aquestes famílies, com la resta d'escoles de nova creació que es faran o s'han fet fa poc. 

Guanyem aquesta partida als de dalt (Departament d'ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona).

En lengua castellana:

La falta de plazas para cursar el segundo ciclo de infantil P3, en una escuela pública de Barcelona para el curso 2017/18 es evidente, pero lo del distrito de la izquierda de l'Eixample es escandaloso.

Un total de 44 familias se han quedado sin plaza para sus hijos, sin contar la parte derecha de l'eixample, ni el resto de cursos de la etapa de escolarización obligatoria; ahora las opciones de vacantes son 6 plazas en una pública de todo l'eixample (siutuada en la derecha) o ir a una concertada o privada.

Un año más, el departament d'ensenyament i el consorci d'educació de Bcn, muestran una desafortunada previsión de plazas o... quizás ya les está bien, ya que de esta forma , llenan las escuelas concertadas y privadas de la ciudad.

Creemos que todo el mundo tiene derecho a una educación pública y de calidad en su entorno de proximidad, sin tener que desplazarse o pagar a entidades privadas o semiprivada. 

Hagamos presión para crear tantos "bolets" (líneas adicionales e las escuelas) para dar respuesta a las necesidades actuales, recordad que por ejemplo la escuela Eixample1 está por hacer, tiene opciones i posibilidades para absorber a las familias, como el resto de escuelas de nueva creación que se harán o se han hecho hace poco.

 Ganemos esta partida a los de arriba  (Departament d'ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona).

 

 Hoy: Albert cuenta con tu ayuda

Albert Fernández necesita tu ayuda con esta petición «Consorci d'educació de Barcelona: Places a les escoles públiques de Bcn». Únete a Albert y 195 personas que ya han firmado.