No a la variant de Vilafant. Diputació de Girona, Ajuntament: atureu el projecte.

No a la variant de Vilafant. Diputació de Girona, Ajuntament: atureu el projecte.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
NoVariant Vilafant ha iniciado esta petición dirigida a Consol Cantenys y

El poble de Vilafant, a l’Alt Empordà, ha preservat gran part del seu entorn natural i agrícola tot i trobar-se enmig de les principals vies de comunicació del país (AP-7, TAV, N-260). Així i tot, hi ha planificades la futura A26 i altres vies de connexió entre aquesta i la carretera N-II i que afectaran directament l’entorn de Vilafant. Des de fa molts anys, la carretera GIP-5129, que uneix Vilafant i Borrassà, recorre entre camps de conreu i fileres d’arbres, i travessa el riu Manol amb un gual, que només 2 vegades els últims 10 anys ha quedat inutilitzat per la crescuda del riu- Tot i així, existeixen alternatives molt més ràpides i amples que uneixen ambdós municipis i garanteixen l’accés a les poques finques habitades que hi ha al llarg d’aquesta via.

Ara, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Vilafant volen ampliar aquesta carretera, desviant el seu traçat original, abans d’arribar al casc urbà de Vilafant. Es vol adreçar, fent una via recta, el traçat actualment sinuós, i acabar desviant cap a l’oest amb la construcció d’un nou tram amb un pont de 120 metres de llarg damunt del riu Manol. Aquest traçat, ja aprovat, trenca diverses finques agrícoles, entre elles, la de Can Puig Massanet, i afecta directament un entorn natural divers i fràgil: el riu i la vegetació de ribera, així com tota la fauna present en aquest hàbitat protegit.

MANIFESTEM:


PRIMER: Que l’actuació que es proposa és innecessària i absolutament desproporcionada per les necessitats de Vilafant i dels seus veïns; i que perjudica greument les activitats agrícola-ramadera i de turisme rural consolidades a la zona.

SEGON: Que les obres projectades destrueixen una part del bosc de ribera de la zona, ben estructurada amb àlbers, freixes i verns, i que afectaran les finques limítrofs que són àrea de campeig de diverses espècies, com la llúdriga, el pla de protecció de la qual fa incompatible aquesta construcció amb la protecció dels seu hàbitat. La finca també presenta un mosaic de marges, zones de secà i de regadiu que son àrea de campeig i d’alimentació per a nombroses espècies pròpies de l’espai agroforestal, on s’ha detectat la presència del rossinyol, el tallarol de casquet i la mallerenga.

TERCER: Que el traçat i dimensionat actuals fan que la zona gaudeixi d’una circulació pacificada, essent aquest un objectiu de mobilitat i reducció d’emissions compartit per tota la societat. Un traçat més recte i una calçada més ampla afavoriran únicament un increment del trànsit i de les emissions de gasos contaminants, sorolls i altres impactes associats al trànsit rodat. La construcció d’aquesta carretera suposarà augmentar el tonatge i la velocitat dels vehicles que hi circulin, fet que no s’alinea amb els objectius per fer front al canvi climàtic.

QUART: Que la voluntat majoritària dels veïns  i entitats ecologistes és que la carretera es mantingui amb el traçat actual, amb petites actuacions puntuals, com l’acondicionament del gual que travessa el riu Manol, però que en cap cas perjudiquin l’entorn: ni el riu, ni els marges, ni la vegetació existent.

CINQUÈ: Per últim, convidem l’administració local i provincial a valorar el cost d’oportunitat de no fer cap actuació i destinar els recursos econòmics (2,84M€) i humans a pal·liar les mancances dels sistemes públics de salut, educatius i a la preservació de les activitats econòmiques sostenibles, així com del paisatge 


PER TOT AIXÒ, ELS SOTASIGNANTS DEMANEM:


L’aturada del projecte d’ampliació d’un tram de la carretera GIP-5129 en el tram de Vilafant a Borrassà. La valoració de la necessitat d’aquesta infraestructura en un espai amb els nuclis de població sobrerament comunicats.


Vilafant, octubre de 2021

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas