Cerem transport școlar gratuit pentru elevii Municipiului Ungheni!

Cerem transport școlar gratuit pentru elevii Municipiului Ungheni!

76 have signed. Let’s get to 100!
Started
Petition to
Direcția Educație Ungheni and

Why this petition matters

Către Primăria Municipiului Ungheni

Către Consiliul Municipal Ungheni

Către Direcția Educație Ungheni

Semnatarii acestei petiții intervin cu demersul către Consiliul Municipal Ungheni de a institui un program de transport școlar gratuit pentru elevii din municipiul Ungheni.

Nevoia de a institui un program municipal de transport școlar vine din nemulțumirea cetățenilor din Ungheni privind calitatea și graficul de circulație a transportului municipal, dar și din impactul serios al acestuia asupra circulației rutiere, siguranței rutiere și sănătății publice. Criza social-economică cauzată de răspândirea coronavirusului a accentuat aceste consecințe care se văd în circulația rutieră îngreunată de prezența a numeroaselor mijloace de transport aparținând părinților care nu doresc să-și pună copiii în pericol de sănătate chiar și în puținele luni de zile în care învățământul este efectutat cu prezență fizică sau în format hibrid. Cu toate acestea, trebuie remarcată și că îmbulzeala și supra-încărcarea mijloacelor de transport municipal nu sunt reprezentative doar pentru perioada pandemiei Covid-19, dar și pentru perioada pre-Covid și probabil post-Covid. E un fapt bine cunoscut printre ungheneni că starea actuală a sistemului și mijloacelor de transport municipal e de deplâns din varii motive.

Din acest considerent, solicităm inițierea procesului de reformare a transportului municipal printr-un proiect-pilot: transport școlar municipal. Acest proiect-pilot:

1. Ar micșora presiunea asupra circulației rutiere și sistemului de transport municipal existent până la ulterioara reformare a acestuia;

2. Ar oferi un mijloc de transport gratuit, sigur și eficient pentru elevii din cartierele Dănuțeni, Tineretului, Vasilica și Berești la primele ore de studiu și la orele de vârf, minimizând diferențele de bunăstare socio-economică între familiile din diverse cartiere ale municipiului;

3. Ar servi drept un proiect util pentru sondarea opiniei publice privind reformatarea sistemului de transport public municipal.

Considerăm că practica perceperii unei taxe pentru transport școlar ar contravine articolului 35(4) al Constituției Republicii Moldova care stipulează că “învăţămîntul de stat este gratuit”. Mai mult, această taxă ar contravine articolului 136 din Codul Educației („Elevii şi studenţii au următoarele drepturi: (...) b) să fie asiguraţi, în condiţiile legii, cu manuale, asistenţă medicală, alimentaţie, servicii de transport, cămin”), dar și articolului 141 din același Cod („Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, în limitele competenţelor stabilite de legislaţie, au următoarele atribuţii în domeniul educaţiei (...) asigură transportarea gratuită a elevilor şi cadrelor didactice la şi de la instituţiile de învăţămînt în localităţile rurale, pe distanţe ce depăşesc 2 km”). Instituirea programului de transport școlar municipal ar facilita accesul tuturor elevilor la educație de calitate și ar îmbunătăți experiența elevilor în procesele de școlarizare și socializare.

În vederea inițierii acestui proiect, recomandăm întreprinderea concomitentă a următorilor pași în perioada imediat următoare:

1. Pornirea consultărilor inter-instituționale pentru identificarea soluțiilor de transport școlar municipal, înregistrarea elevilor ungheneni în acest sistem de transport și identificarea potențialelor surse de finanțare și întreținere a acestuia (inclusiv prin metode de adunare publică a fondurilor în comunitate- "crowdfunding");

2. Pornirea consultărilor cu elevii, părinții, reprezentanții instituțiilor publice de învățământ și organizațiilor non-guvernamentale din cadrul Municipiului Ungheni pentru identificarea soluțiilor de transport școlar municipal și înregistrare a elevilor ungheneni în acest sistem;

3. Pornirea unei platforme de consultare publică pentru elaborarea ulterioară a unei Strategii Municipale de Mobilitate Urbană și Transport Public.

În contextul celor expuse mai sus, contăm pe onestitatea și bunele intenții ale Primăriei Municipiului Ungheni, Consiliului Municipal și Direcției Educație Ungheni de a asigura transport școlar gratuit pentru elevii din municipiul Ungheni.

76 have signed. Let’s get to 100!