Parc Hospitalari de Girona: irrenunciable i inajornable

Primer en d'escoltar el que diuen els profecionals, o sigui, el metges i ells veuen millor al costat del hospital Sta. Caterina, per un a millors en la salut.
Segon perque es molt mes economic, fer-lo a Salt, per tan miran de no gastar tan els diners recaudats per l'ajuntament, no sigui un problema molt gran en quan a despensas innecesarias. El que passa que l'alcaldesa Madrenes, te interés per Girona nomes per facilitar un gran gasto, per amiguismes i aixo s'ha de acabar.

10 months ago
Shared on Facebook
Tweet