Petición cerrada

QUE ABONE IMMEDIATAMENT ELS IMPAGAMENTS DE LA DEPENDÈNCIA

Esta petición ha conseguido 334 firmas


Actualment hi ha quasi 9.000 de persones afectades per l'impagament de la retroactivitat de la Dependència segons l'última estimació per part de les plataformes sobre la Dependència a l'abril del 2012, una xifra molt superior a la reconeguda per la Generalitat, ja que no tots els que la van sol·licitar van rebre la conformitat de la Conselleria.

La situació d'este col·lectiu és alarmant perquè a més de no abonar el pagament ajornat d'ajudes reconegudes amb caràcter retroactiu que es va comprometre a pagar a milers de valencians dependents des de fa quasi quatre anys, la Conselleria ha reduït la prestació.

El Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a les persones afectades que han pogut costejar-se un procediment judicial. El TSJ ha fallat a favor de diversos recursos de familiars de dependents difunts a qui no s’havia pagat la part retroactiva, anul·lant les resolucions del secretari d'Autonomia Personal i Dependència de la Generalitat considerant-les “contràries a dret” i reconeixent als demandants el dret de percebre eixa prestació des del moment de sol·licitar-la.

Aquestes sentències venen a confirmar el dret d’estes persones a la prestació que en el seu dia la Conselleria els va reconèixer d’acord de la Llei 39/2006 i que està obligada a pagar.

Per tant,  sol·licitem que signen aquesta petició per a exigir a la Conselleria de Benestar Social que abone immediatament les ajudes reconegudes amb caràcter retroactiu.

 

Actualmente hay casi 9.000 de personas afectadas por el impago de la retroactividad de la Dependencia según la última estimación por parte de las plataformas sobre la Dependencia en abril de 2012, una cifra muy superior a la reconocida por la Generalitat, ya que no todos los que la solicitaron recibieron la conformidad de la Conselleria.

La situación de este colectivo es alarmante, porque además de no abonar el pago aplazado de ayudas reconocidas con carácter retroactivo que se comprometió a pagar a miles de valencianos dependientes desde hace casi cuatro años, la Conselleria ha reducido la prestación

El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a las personas afectadas que han podido costearse un procedimiento judicial. El TSJ ha fallado a favor de varios recursos de familiares de dependientes fallecidos  a quien no se había pagado la parte retroactiva, anulando las resoluciones del Secretario de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat considerándolas “contrarias a derecho” y reconociendo a los demandantes el derecho de percibir esa prestación desde el momento de solicitarla.

Estas sentencias vienen a confirmar el derecho de estas personas a la prestación que en su día la Conselleria les reconoció de acuerdo de la Ley 39/2006 y que está obligada a pagar.

Por tanto,  solicitamos que firmen esta petición para exigir a la Conselleria de Bienestar Social que abone inmediatamente las ayudas de la dependencia reconocidas con carácter retroactivo.

 Hoy: Esquerra Unida del País Valencià cuenta con tu ayuda

Esquerra Unida del País Valencià necesita tu ayuda con esta petición «CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL: QUE ABONE IMMEDIATAMENT ELS IMPAGAMENTS DE LA DEPENDÈNCIA». Únete a Esquerra Unida del País Valencià y 333 personas que ya han firmado.