Jornada intensiva al CEIP Almassaf per no poder incloure a tot l'alumnat al menjador.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
vicent ortega ha iniciado esta petición dirigida a conselleria d'educacio

El covid-19 ha canviat les regles del joc, unes regles a les quals hem d'adaptar-nos.

Com tots sabem, el ministeri d'educació ha imposat unes mesures de distància social que ha obligat a minvar el nombre de places del nostre menjador escolar. Conseqüència directa d'aquesta mesura és que moltes famílies es veuran obligades a arreplegar als seus fills a les 12:45, la qual cosa serà molt complicada, sobretot per a families que treballen i no tenen qui puga arreplegar-los i dur-los de nou a l'escola a les 15:00, per tornar a per ells a les 16:30. Els problemes d'horari i organització subsegüents són obvis.

Amb un horari intensiu aconseguiríem dos objectius:

PRIMER: Molts famílies no necessitarien apuntar als seus fills al menjador i, aleshores es disposaria de més places i una major distància social.

SEGON: Que aquestes famílies hauria d'arreplegar als seus fills només una vegada, i a més podrien triar entre els següents horaris.

A les 14:00 hores, quan acabarien l'horari lectiu.

A les 15:00 hores, per als que tinguen la sort de gaudir d'una plaça al menjador.

A les 16:30 hores, per als que es queden al menjador i els pares necessiten arreplegar-los més tard.

Podem concloure que un horari intensiu està més que justificat. No canviaria ostensiblement els horaris dels xiquets que dinen a l'escola, i a més, facilitaria la logística i horaris d'aquells que queden exclosos del menjador.

Arreplegar signatures ens serviria per a pressionar a conselleria per permetre'ns, davant aquesta situació d'excepcionalitat, canviar l'horari del centre.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas