Parc Arqueològic Romà de L'Énova, BIC

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.500!


Sol·licitud per a la declaració del

PARC ARQUEOLÒGIC ROMÀ (VIL.LA CORNELIUS, PEDRERES ROMANES, CARRILADES IBERO-ROMANES)

Com a Bé d’Interès Cultural, BIC.

En el terme de L´Énova, es troba una fantàstica concentració de restes arqueològiques unides per unes Carrilades Ibero/Romanes, una Impressionant Vil.la Romana i les seues Pedreres.

Des de l´Ajuntament de L´Énova considerem que valdria la pena fer un esforç per recuperar-la, ja que es tracta d´un patrimoni digne d'estudiar, conservar, divulgar i promocionar, creant així un centre d'interpretació, de formació i de visita, molt atractiu i interessant tant per a estudiants com para turistes i historiadors, en definitiva, per a tot aquell que senta un especial interès o curiositat per la història i per la cultura.

VIL.LA CORNELIUS:

La Vil.la Romana de L´Énova, Vil.la dels Alters, o Vil.la Cornelius és molt més valuosa del que es va considerar en el moment de la seu “excavació arqueològica parcial d'urgència”. Oficialment i segons les imatges generades pel georadar, tan sols s´han excavat una tercera part dels més de 10.000m2 que es calcula que ocupa.

PEDRERES ROMANES:

El conjunt de les pedreres romanes es concentra en la “Partida dels Francs”. La proximitat física a Saetabis (Xàtiva romana), i el gust romà per les pedres de tipus marmóreo, especialment des de l´època d’August, van fer que aquest recurs natural fóra aprofitat des d'un primer moment.La pedrera de marbre millor conservada del territori valencià, i de les millor conservades de tota Europa Occidental, és sense cap dubte la de L´Énova.

CARRILADES IBERO-ROMANES:

Existeixen encara visibles les denominades “carrilades”, marques paral·leles excavades en les roques on podem comparar la distància entre eixos de les rodes amb les marques ibèriques. Aquest camí fou aprofitat durant les explotacions romanes per a drenar la producció de marbre i donar pas també al món de la meravellosa Vil.la Romana de Cornelius.

PUBLICACIONS SOBRE LA VIL.LA ROMANA DE L´ÉNOVA

DIPUTACIÓ DE VALENCIA

http://www.dival.es/es/sala-prensa/content/la-beneficencia-exhibe-la-fastuosa-villa-rustica-del-patricio-setabense-publio-cornelio-juni

http://www.dival.es/es/sala-prensa/content/xativa-acoge-la-exposicion-la-villa-de-cornelius-del-museu-de-prehistoria

“no es habitual identificar a los propietarios de los hallazgos arqueológicos pero, en este caso excepcional, los hallazgos epigráficos funerarios y votivos no dejan lugar a dudas y evidencian que Publio Cornelio, además de amo de la villa, fue un personaje rico -la lujosa ornamentación de mármol, mosaicos y frescos así lo atestigua- y bien relacionado, procedente de las gentes más influyentes de la aristocracia local de Saetabis –Xàtiva-, los Cornelii y los Iunii”

 MUSEU DE PREHISTÒRIA VALENCIÀ

http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva_dedalo/publicaciones/324/en

AJUNTAMENT DE L´ ÉNOVA

http://www.lenova.es/sites/default/files/files/Patrimoni/sol.licitud_declaracio_bic_parc_arqueologic.pdf