Cap alumne sense professor

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


El actual sistema de cobriment de baixes del professorat perjudica al màxim interessat del nostre sistema educatiu, l'alumnat.

Encara que les baixes isquen en els processos d'adjudicacions, no hi persones interessades en cobrir-les. L'actual sistema de provisió, amb la desactivació a la carta per part dels integrants de la borsa, no assegura la substitució i, per tant, l'alumnat roman moltes hores sense professorat especialista en la matèria.

Necessitem un canvi en el funcionament de les borses, bé canviant l'opció de desactivació, bé obrint les borses a noves incorporacions contínuament o bé l'ordenació de la borsa en funció del temps treballat. D'aquesta forma, pensem que, hi hauria més persones interessades en cobrir les baixes. 

 Hoy: Sanja cuenta con tu ayuda

Sanja Dabic necesita tu ayuda con esta petición «Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport: Cap alumne sense professor». Únete a Sanja y 323 personas que ya han firmado.