Petición cerrada

FEUSOIB EXIGEIX QUE LES BAIXES PER I.T DE MES DE 5 DIES SIGUIN ABONADES AL 100%

Esta petición ha conseguido 100 firmas


Des de FEUSO ILLES BALEARS recordam que:

• El decret llei 5/2012 de mesures urgents en matèria de personal, a la seva disposició addicional quarta, va retallar el finançament del complement de les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal per contingències comuns en l'àmbit de l'ensenyament privat sostingut total o parcialment amb fons públics.

• A l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 es determinaven situacions de caràcter excepcional en les que es reconeixia un complement econòmic fins a assolir el 100% de les retribucions.

• A l'Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de 2016 introdueix per a tot el personal funcionari i laboral de la comunitat autònoma que en el supòsit de malaltia greu, pel qual una baixa és superior a 5 dies d'absentisme, podrà ser compensada fins al 100% del sou.

• l'Acord recull el compromís del Govern de retornar a la normalitat després d'anys de retalls i confirma la plena operativitat de l'acord sempre que vengui ratificat per la mesa sectorial de cada àmbit, segons la disponibilitat econòmica.

• Aquesta aplicació de l'Acord sobre incapacitats temporals ja és d'obligada implementació a tots els docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats.

FEUSO ILLES BALEARS i docents de l’ensenyament concertat de les Illes Balears EXIGIM que:

• L' aplicació de l'Acord abans esmentat sobre les incapacitats temporals sigui també transferible a les persones docents dels centres de l'ensenyament concertat de les Illes Balears.Hoy: Juan Andrés cuenta con tu ayuda

Juan Andrés Nogareda necesita tu ayuda con esta petición «CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT: QUE LES BAIXES PER INCAPACITAT TEMPORAL DE MES DE CINC DIES SIGUIN ABONADES AL 100%». Únete a Juan Andrés y 99 personas que ya han firmado.