Per la INFÀNCIA

Per la INFÀNCIA

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Per la INFÀNCIA ha iniciado esta petición dirigida a Conselleria d'Educació i Ministerio de Educación

                                               Per la INFÀNCIA

 

Arrel de la situació viscuda a les escoles en aquest moment, un grup de persones hem iniciat un moviment per expressar el nostre desacord en l'ús de la mascareta i la restricció del contacte físic en els centres educatius. 

Si estàs d'acord amb la carta que a continuació trobaràs, la teva firma serà de gran utilitat. Moltes gràcies.

     Amb la situació que estem vivint a l’escola en aquest moment, les persones que signam aquesta carta ens sentim amb la necessitat d’exercir el nostre dret d’expressió.
     Iniciam la redacció de la carta compartint les paraules de la directora de l’escola Arrels Vernet de França, amb les que estam totalment d’acord.
“AIXÒ NO ÉS ESCOLA. L’ESCOLA ÉS UN MOMENT DE TROBADA, DE COMPARTIR. AMB
AQUESTES CONDICIONS AIXÒ ÉS IMPOSSIBLE. EL QUE ESTAM FENT COM A MESTRES ÉS INHUMÀ I ANTIPEDAGÒGIC”.
     

     Les mesures que es duen a terme a la nostra escola, dictades per la Conselleria a dia d’avui són les següents:
- Distància física entre els alumnes i els mestres.
- Ús de mascaretes en l’etapa de Primària i en el personal del centre.
- Assignació d’un lloc permanent dins l’aula, no ús de material compartit.
- Mobilitat totalment limitada.
- Tutoria per part dels especialistes i inatenció de les Necessitats Educatives Especials dels alumnes ja que no reben un suport regular dels especialistes.
Estam convençudes que aquestes mesures:
- No respecten les necessitats vitals i els drets fonamentals de la infància.
- Són mesures totalment incoherents amb la vida fora de l’escola.
- Afavoreixen la fredor i la robotització de l’escola.
- Es vulneren els drets dels infants.
     

     Nosaltres consideram que aquestes mesures són inadequades i potencialment perilloses pel desenvolupament saludable i l’equilibri psico-emocional dels infants.
     No cal ser educador o educadora, mare o pare per adonar-se de la dificultat d’implementar en els nins i les nines la major part d’aquestes mesures i, molt especialment, el distanciament social. Paradòjicament l’èxit d’aconseguir aquesta distància física entre els alumnes, produeix un fracàs de la tasca educativa ja que atempta contra les necessitats vitals de la infància, protegides, entre d’altres textos legals, per la convenció dels drets del Nen.
     Des de fa més d’un segle, sabem per nombroses investigacions que el tacte i el contacte humà exerceixen un paper fonamental en el benestar infantil, tant important com l’alimentació.
     El rostre i la mirada són un dels elements a través dels quals els nins i les nines aprenen a identificar les emocions, desenvolupen la capacitat d’empatia i incorporen els complexes i delicats processos de la comunicació humana. I ara a l’escola aquesta identificació de les emocions està greument limitada pel fet de dur mascaretes, ja que a més de tapar quasi tot el rostre, dificulta l’expressió oral i l’escolta clara del que s’està expressant.

     Pel que fa al joc, cal recordar que és l’element essencial pel desenvolupament i
l’aprenentatge en la infància i és reconegut i protegit en la declaració dels Drets del Nen de 1995 i en la Convenció sobre els Drets del Nen adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el el 1989 i ratificada a Espanya en el BOE de 31.12.1990.

      El joc implica diverses formes de contacte, entre altres el contacte físic: acariciar, abraçar, sostenir i tocar-se amb altres nins i nines, tot això són gestos essencials pel desenvolupament de les capacitats sensorials, motrius, emocionals, creatives, socials i d’aprenentatge. El joc a l’escola ara mateix no és possible, ja que no està permès el contacte físic.
     Limitar els moviments, dins i fora de l’aula, ens obliga als docents a utilitzar com a única eina pedagògica la lliçó magistral, una pràctica educativa parcial, destinada principalment a la transmissió de continguts intel·lectuals, que no tenen en compte la naturalesa holística de l’ésser humà, i la complexa interrelació entre totes les seves dimensions (física, emocionals, socials, creatives, cognitives…). Estam ensenyant d’una manera poc respectuosa on el saber del coneixement ocupa tot l’espai i deixam de banda l'ensenyament - aprenentatge manipulatiu i significatiu.

     Tot això pot provocar i està provocant a hores d’ara: ansietat en alguns alumnes, un excés d'ús de les pantalles que substitueixen la presència i el contacte humà, desmotivació i falta de confiança en l’escola, una afectació psicològica en els mestres ja que arribam a perdre el sentit i el compromís en la nostra professió, entre d’altres efectes que estam convençudes que aniran sorgint si no es fan canvis i es deixen d'aplicar aquestes mesures restrictives i limitants.
     Després del confinament, els nins i les nines necessiten una acollida càlida i un
acompanyament personalitzat que els permeti expressar, elaborar i superar les vivències traumàtiques del confinament. Necessiten que l’escola els ajudi a esmortair el cop rebut, a ajudar-los a superar els entrebancs i a recuperar el temps perdut, i la confiança en la vida.

     Volem una escola càlida, íntima, amb ratios baixes, amb grups estables de convivència i amb les mesures d’higiene, desinfecció i ventilació pertinents, sense distàncies entre els alumnes que formin el grup estable, sense mascaretes que els privin del contacte emocional, una escola on els valors del compartir i ajudar-se mútuament siguin possibles, una escola coherent i democràtica on els infants puguin participar i siguin tinguts en compte. Volem un retorn a l’escola centrat en la humanització de l’escola on s’atenguin les necessitats bàsiques dels infants, especialment les necessitats de contacte, moviment, joc i vincle.

     Per tot això, sol·licitam la revisió de les mesures plantejades. Les nostres criatures mereixen una educació sense rígids protocols externs i mestres estressats intentant complir-los. Els infants també tenen dret a ser acollits com es mereixen, tenen dret a créixer, aprendre i desenvolupar-se sense por, a disfrutar de la seva infantesa i desenvolupar-se plenament.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas