Impedir l'eliminació d'una unitat d'Educació Infantil als CEIPs: Joaquín Sorolla, Mora Puchol, i Emili Varela.

Petición cerrada

Impedir l'eliminació d'una unitat d'Educació Infantil als CEIPs: Joaquín Sorolla, Mora Puchol, i Emili Varela.

Esta petición ha conseguido 2864 firmas

Javier Gomis ha iniciado esta petición dirigida a Conselleria d'Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana

Perquè l'eliminació d'una unitat educativa vulnera el dret a rebre l'ensenyament del valencià i en valencià, limita l'exercici del dret a la lliure elecció de centre i suposa una greu agressió al dret constitucional d'accés a l'educació, a més de la reducció de personal educatiu i de personal de suport, la massificació de les aules i, en conseqüència, la disminució dels drets i de la qualitat educativa dels nostres filles i fills, a banda de la pèrdua de l'estabilitat i motivació del personal docent.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 2864 firmas