Salvem l'Empordà de purins - Per una comarca amb aigua neta i saludable

Petición cerrada

Salvem l'Empordà de purins - Per una comarca amb aigua neta i saludable

Esta petición ha conseguido 670 firmas
Creada
Dirigida a
Consellera Meritxell Serret i Aleu (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)

Por qué es importante esta petición

L'aigua és un bé escàs, de primera necessitat, que cal conservar i protegir pel bé de la salut dels ecosistemes i de la salut humana.

A l'Alt Empordà tenim una càrrega ramadera del sector porcí molt important que genera una gran quantitat de residus en forma de purins. La utilització en excés d'aquests purins com a adob genera infiltracions al subsòl que provoquen problemes de contaminació greu per nitrats a les reserves d'aigua. Cal que la Generalitat de Catalunya gestioni i planifiqui millor aquest sector pel bé de tots plegats.

Segons fons del Departament d'Agricultura, en data de l'1 de gener de 2015 hi havia 375.000 porcs (d'engreix, truges, garrins) censats a l'Alt Empordà, i som 140.000 habitants. Actualment hi ha tramitacions de noves granges en 23 municipis de l'Alt Empordà amb més de 78.000 caps de porcí. A més hi ha altres tramitacions de macro-granges d'aviram que també generen una forta càrrega nitrogenada.

A la vegada tenim la meitat dels municipis altempordanesos (34 de 68) dins la zona vulnerable 1 que cataloga els aqüífers contaminats per nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

Davant aquesta situació la PLATAFORMA SALVEM L'EMPORDÀ DE PURINS demana que la Generalitat de Catalunya reguli de manera coherent el sector per aconseguir una bona qualitat de l'aigua, com a recurs molt valuós d'interès públic, que estudii la capacitat de càrrega de la comarca i que elabori una planificació d’acord amb el màxim de porcs assumible i compatible amb la no-contaminació dels aqüífers. Aquesta regulació també ha de beneficiar el sector primari que cada vegada més es troba treballant a sou de grans grups industrials multinacionals.

Per tot això, les persones i entitats que firmem aquesta petició exigim a la Consellera Meritxell Serret i Aleu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i al Conseller Josep Rull del Departament de Territori i Sostenibilitat:
- Que es faci un control estricte de la repartició de les dejeccions en els camps.
- Que s'aposti i s'inverteixi en noves tecnologies que permetin un modern tractament dels residus ramaders.
- I sobretot, UNA MORATÒRIA immediata de noves obertures i ampliacions de granges fins que el problema acumulat durant molts anys de mala gestió i negligència de la Generalitat no estigui resolt.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 670 firmas

Comparte esta petición