Petición cerrada

Per la regulació del Sector de Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya

Esta petición ha conseguido 98 firmas


Les treballadores i treballadors del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, portem més de 10 anys de lluita per millorar les condicions sociolaborals del sector.

Anem fent petites passes que ara hem consolidat en el III Conveni.  Però això no és suficient, moltes de les nostres problemàtiques queden fora del que es regula en un conveni laboral. Considerem que cal entomar la regulació del que no és àmbit laboral. Hem de garantir que qüestions vinculades a l’àmbit educatiu i social també és regulin, per a assolir un sector estable i allunyat de la precarietat, establint unes bases de qualitat i equitat que siguin d’aplicació a tot el sector.

Però, que creiem que cal regular?

Tenim la ferma opinió que deixar les activitats de Lleure Educatiu i Sociocultural en mans del lliure mercat i amb les úniques limitacions que pugui marcar l’oferta i la demanda, o els acords merament economicistes marcats actualment pels concursos públics, atempta directament contra les condicions laborals dels i les treballadores i contra la qualitat educativa de les activitats que desenvolupem amb més voluntarisme del necessari.

Si considerem que estem parlant d’activitats educatives caldrà establir una ratio educador vs educand segons les activitats i les edats, caldrà definir les condicions mínimes d’acondicionament dels espais depenent de l’activitat que desenvolupin, haurem de definir quina formació i quins perfils professionals volem per garantir intervencions educatives de qualitat, potser caldrà definir quins mínims han de garantir les empreses per poder gestionar aquestes activitats o per poder participar en concursos públics, concursos que cal que comencin a prioritzar la qualitat del projecte socioeducatiu per sobre de l’oferta més econòmica. I aquests només son alguns dels punts que considerem que cal definir i establir clarament. 

I es per això que demanem al Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb el suport de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, obrin un espai de diàleg amb els agents socials que representen als treballadors i treballadores del Lleure Educatiu i Sociocultural, per tal de crear un marc regulador que abasti i doni cobertura al sector en tots els seus àmbits.

 Hoy: Lleure cuenta con tu ayuda

Lleure Educatiu i Sociocultural necesita tu ayuda con esta petición «consellera.ensenyament@gencat.cat: Regulació del Sector de Lleure Educatiu i Sociocultural Ya!». Únete a Lleure y 97 personas que ya han firmado.