Recuperar médicos internistas en el hospital de Valdeorras

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


O hospital comarcal de Valdedorras está sendo desmantelado coa desculpa de que non hai médicos que queiran ir a un hospital comarcal. Con  esa mentira están aproveitando para non  cubrir o traslado  de dous especialistas de medicina interna con praza orzamentada e contratar so unha persoa por tres meses.

Os internistas de Valdeorras cubren unha grande cantidade de funcións e faltas de outros especialistas, incluida a hospitalización a domicilio e os coidados paliativos.

Pedimos que se repoñan os internistas que marcharon e se evite a destrución da sanidade en Valdeorras. A NOSA SAÚDE NON É UN NEGOCIO

AXUDANOS A DEFENDER Á POBOACIÓN