Por un proceso selectivo máis xusto e obxectivo nas oposicións de mestre.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


O proceso de obtención dunha praza de mestre en Galicia é duro de por si, pero nos últimos anos o camiño para logralo é cada vez máis inxusto. Temas e casos prácticos distintos en cada tribunal; exame redactado de carácter completamente subxetivo, e cun proceso de corrección para nada anónimo no que os contactos xogan un gran papel.

Demandamos un proceso selectivo xusto, obxectivo e tipo test como na meirande parte das oposicións. Que a correción se faga mediante códigos e sen saber a quen pertence cada exame. Merecemos un proceso xusto!Hoy: Coloma cuenta con tu ayuda

Coloma Campos necesita tu ayuda con esta petición «Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Por un proceso selectivo máis xusto e obxectivo nas oposicións de mestre.». Únete a Coloma y 298 personas que ya han firmado.