Petición cerrada

NON AO PECHE DO CPI MONTE CAXADO/ NO AL CIERRE DEL CPI MONTE CAXADO

Esta petición ha conseguido 9.746 firmas


A Xunta de Galicia tomou a decisión unilateral de pechar o CPI Monte Caxado, colexio con máis de 260 nenos de Infantil, Primaria e Secundaria e que conta cunha calidadade e atención educativa moi superior a moitos centros. Esta lamentable decisión foi comunicada hoxe, 22 de xuño de 2017, tanto ao concello como aos pais e nenos, despois de que estes fixeran xa a matrícula para o próximo curso. Agora, estes nenos son mandados obrigatoriamente á outro centro cun horario diferente, sen a posibilidade de elección. Todo isto é xustificado como un motivo de mellora pedagóxica elexida por profesionais da psicoloxía... Cómo vai mellorar o desenvolvemento dos nenos privándoos da súa propia educación e marcándolles o seu propio destino. VAMOS A LOITAR!

La Junta de Gaicia tomó la decisión unilateral de cerrar el CPI Monte Caxado, colegió con más de 260 nenos de Infantil, Primaria y Secundaria y que cuenta con una calidad y atención educativa muy superior a otros centros. Esta lamentable decisión fue comunicada hoy, 22 de junio de 2017, tanto al Ayuntamiento como a los padres y niños, ya matriculados para el próximo curso. Ahora, todos estos niños son mandados de forma obligatoria a otro centro con un horario distinto, sin posibilidad de elección.Todo esto es justificado como motivo de mejora pedagógica elegida por profesionales de la psicología... ¿Cómo vamos a mejorar el desarrollo  de los niños si los privamos de su educación y si le marcan ciertas personas su camino a seguir? ¡A LUCHAR!Hoy: arturo cuenta con tu ayuda

arturo tojeiro galego necesita tu ayuda con esta petición «Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: NON AO PECHE DO CPI MONTE CAXADO/ NO AL CIERRE DEL CPI MONTE CAXADO». Únete a arturo y 9.745 personas que ya han firmado.