Petición cerrada

En defensa de la Mallorca 312

Esta petición ha conseguido 380 firmas


La Mallorca 312 ha esdevingut una de les més importants marxes cicloturístiques internacionals, ajudant a situar a l'illa de Mallorca com a una destinació ideal per a la pràctica del cicloturisme. Aquest fet ha permès que l'allargament de la temporada turística sigui un fet.

Amb la participació de més de 6.500 ciclistes aquesta marxa, en un dia on les bicicletes son les protagonistes de les carreteres mallorquines, ha esdevingut una autèntica festa de l'esport.

Signa en defensa d'aquest esdeveniment

------------------------------------------------------------------------------------------------

La Mallorca 312 se ha convertido en una de la marchas cicloturísticas internacionales más importantes, ayudando a situar la isla de Mallorca como un destino ideal para la práctica del cicloturismo. Este hecho ha permitido que el alargamiento de la temporada turística sea un hecho.


Con la participación de más de 6.500 ciclistas esta marcha, en un día donde las bicicletas son las protagonistas de las carreteras mallorquinas, se ha convertido en una auténtica fiesta del deporte.


Firma en defensa de este evento

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mallorca 312 has become one of the most important international cycling tours, helping to locate the island of Mallorca as a destination for cycle tourism. This has allowed the lengthening of the tourist season as a fact.


With the participation of more than 6,500 cyclists in a day where bicycles are the protagonists of Mallorcan's roads has become a real festival of sport.


Sign in defense of this eventHoy: pep toni cuenta con tu ayuda

pep toni lopez necesita tu ayuda con esta petición «Consell de Mallorca: En defensa de la Mallorca 312». Únete a pep toni y 379 personas que ya han firmado.