SALVEM LA NEVERA DEL GINOTETA: procurin els mitjans necessaris per a protegir-la i posar-la en valor.

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Mª Antonia Freixes Saludes
4 years ago
És la història i com eren les coses i com han avançat. Per a les properes generacions

Thanks for adding your voice.

Albert Poblet
4 years ago
És un patrimoni històric i arquitectònic popular que cal preservar.

Thanks for adding your voice.

ROSA MARIA BALCELLS FIGUERAS
4 years ago
Perquè no es perdi el seu valor patrimonial i cultural.

Thanks for adding your voice.

Maria Teresa Buselli
4 years ago
Un tresor que no es pot perdre

Thanks for adding your voice.

Jaime Solé Olivé
5 years ago
Sóc partidari de la conservació del patrimoni històric, cultural, arquitectònic...

Thanks for adding your voice.

Gabriel Gomez alonso
5 years ago
Salvar la nevera del ginoteta.

Thanks for adding your voice.

Maica Nolla
5 years ago
Perquè la iniciativa de la gent és clau per conservar el nostre patrimoni

Thanks for adding your voice.

D jones
5 years ago
La importancia de cuidar nuestro patrimonio historico

Thanks for adding your voice.

Maria Josefa Fabregas Vallverdu
5 years ago
Preservem la nostra història

Thanks for adding your voice.

Carles Lamas torralba
5 years ago
X conservar alforja i les seves particularitats