Petition Closed

Ibasura ang anti-Filipino at sagad-sagaring pro-English na House Bill 5091 ni GloriaArroyo

This petition had 99 supporters


Ang House Bill 5091 o “AN ACT TO STRENGTHEN AND ENHANCE THE USE OF ENGLISH AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM” na inihain ni Rep. Gloria Macapagal-Arroyo noong Pebrero 21, 2017 ay labag sa Seksyon 6-7, Artikulo XIV ng Konstitusyong 1987.

Ang anti-Filipino at sagad-sagaring pro-English na patakarang pangwika na nakapaloob sa House Bill 5091 - na nag-uutos na gamitin sa 70% ng mga talakayan sa klase ang English at 30% lamang ang Filipino - ay hakbang paurong, at tahasang pagpaslang sa wikang Filipino bilang wikang panturo sa elementarya at hayskul.

Malinaw sa mga estadistika na pagkakaitan ng House Bill 5091 ang mga bata at kabataang Pilipino na ipahayag ang kanilang sarili sa wikang higit nilang nauunawaan - ang wikang Filipino at iba pang wika ng bansa - sapagkat wala pang 1% ng mga pamilyang Pilipino ang gumagamit ng English bilang wika sa tahanan, kumpara sa higit 99% ng mga pamilyang Pilipino na wikang Filipino at/o iba pang wika ng bansa ang ginagamit. 

Hangad namin ang pagpapatupad ng mabisang patakarang pangwika na akma sa sitwasyong multilinggwal at multikultural ng ating arkipelago at ng buong daigdig: paglinang at pagpapalakas sa wikang Filipino na siyang wikang pambansa at sa iba pang wika ng Pilipinas, kasabay ng paglinang sa paggamit ng English at iba pang mga wika ng daigdig.

Panahon nang ibasura at ilibing ang neokolonyal na patakarang pangwika na naka-angkla sa patuloy na pagbebenta ng lakas-paggawa ng mga Pilipino sa iilang dambuhalang korporasyong multinasyunal sa loob at labas ng bansa.

IBASURA ANG HOUSE BILL 5091!

ITAGUYOD ANG FILIPINO BILANG WIKANG PAMBANSA, PANGUNAHING WIKA NG OPISYAL NA KOMUNIKASYON, AT PANGUNAHING WIKANG PANTURO!

SULONG SA PAKIKIBAKANG ANTI-KOLONYAL!

PALAYAIN ANG DILA NG BAYAN!

GAMITIN ANG WIKANG SARILI TUNGO SA SISTEMA NG EDUKASYONG MAPAGMULAT, MAPANURI, AT MAKABAYAN!Today: Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA) is counting on you

Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA) needs your help with “Congress of the Republic of Philippines: Ibasura ang anti-Filipino at sagad-sagaring pro-English na House Bill 5091 ni GloriaArroyo”. Join Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA) and 98 supporters today.