Volem una llei per a protegir els nostres sòls fèrtils #Protegim

Volem una llei per a protegir els nostres sòls fèrtils #Protegim

Creada
14 de febrero de 2019
Firmas: 2288Próximo objetivo: 2500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Red InterVegas

La Xarxa Estatal InterVegas presenta en el Congrés dels Diputats una Proposta de Llei d'àmbit estatal que permetrà la protecció dels sòls fèrtils. La Proposició de Llei, que promou InterVegas, té com a objectiu la protecció dels Sòls d'Alt Valor Agrològic i d'altres Sòls d'Interès Agrari. La necessitat de la seua defensa sorgeix de les importants funcions ambientals, productives i històricoculturals, la seua decisiva contribució a la seguretat i sobirania alimentàries, a la lluita contra el canvi climàtic i la gestió sostenible del territori. Ara pots sumar-te a aquesta proposta per a donar suport a la Llei i protegir aquests territoris que fins ara no compten amb una norma de protecció estatal.

PER QUÈ UNA PROPOSICIÓ DE LLEI PER A PROTEGIR ELS SÒLS FÈRTILS?

“L'aprovació d'aquesta Llei és de gran importància per a aquelles persones que encara no han nascut, ja que estem intentant protegir uns territoris agraris i uns sòls fèrtils fonamentals per a la producció d'aliments d'una manera respectuosa amb el medi ambient", així ho defensà Joaquín Araújo en la IV Trobada Estatal de la Federació Intervegas.

Des de la xarxa InterVegas es promou aquesta Proposició de Llei amb l'objectiu d’un desenvolupament sostenible de l'agricultura amb garanties i en tots els territoris, des dels periurbans als profundament rurals. La Llei ajudaria a assegurar, d'aquesta manera, una producció ancorada en el territori, pròxima o de proximitat. Això ajudarà a què les poblacions, rurals i urbanes, proveir-se de productes hortofructícoles frescos, de qualitat i associats a les dietes mediterrània i local. Alhora que reduirà els costos de transport i les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle associats als aliments que han recorregut grans distàncies abans d'arribar a la nostra taula.

Els sòls fèrtils són claus per a impulsar polítiques agroalimentàries locals, però també per a afavorir la creació d'ocupació i riquesa, l'auge de l'economia local i circular i el necessari manteniment dels paisatges de l'agricultura. Aquests territoris podran, a més, ser redefinits per a desenvolupar activitats educatives i de gaudi a l'aire lliure.

Malgrat totes aquestes raons, sorprèn que la inexistència a Espanya d’una norma específica de caràcter bàsic de tutela dels valors dels sòls fèrtils i de foment de la seua restauració i millora en cas de pèrdua, contaminació o erosió. Amb l'aprovació d'una Llei d’àmbit estatal es donaria protecció als paisatges agrícoles davant de processos especulatius, s'aconseguiria el reconeixement de la important funció de l'agricultura i s'impulsarien les polítiques orientades a aconseguir una alimentació saludable i de proximitat.

MÉS INFORMACIÓ
intervegas.org/protejamos-los-suelos-fertiles

#Protegim #Protexamos #BabestuDezagun #Protegim

Apoyar ahora
Firmas: 2288Próximo objetivo: 2500
Apoyar ahora

Destinatarios de la petición