Solución na rúa Aduana xa!

Solución na rúa Aduana xa!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Sabela Castiñeiras ha iniciado esta petición dirigida a Concello de Ponteceso

Solicitamos un badén ou outra solución na rúa Aduana de Ponteceso!!
Nesta rúa xa houbo máis dun accidente, algún con vítimas mortais, atropelos de animais... E non pasan máis cousas porque todos andamos con moito ollo. O último ocorreu o pasado sábado, no que un gato foi atropelado, pero por pouco non foi un rapaz. A velocidade á que pasan os coches por aquí, sendo zona de 50, con varios comercios e moita xente polo día, e un paso de peóns despois dun cambio de rasante, faina una vía un tanto perigosa.
Non creo que coste tanto poñer algo para que deixemos de mirar para os lados 20 veces antes de cruzar e, aínda así, cruzar rápido e con medo porque nunca sabes se pode chegar algún coche.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solicitamos un badén u otra solución en la calle Aduana de Ponteceso!!
En esta calle ya hubo más de un accidente, alguno con víctimas mortales, atropellos de animales... Y no pasan más cosas porque todos andamos con mucho ojo. El último ocurrió el pasado sábado, en el que un gato fue atropellado, pero por poco no fue un chico. La velocidad a la que pasan los coches por aquí, siendo zona de 50, con varios comercios y mucha gente durante el día, y un paso de peatones después de un cambio de rasante, la hacen una vía un tanto peligrosa.
No creemos que cueste tanto poner algo para que dejemos de mirar para los lados 20 veces antes de cruzar y, aún así, cruzar rápido y con miedo porque nunca sabes si puede llegar algún coche.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas