Petizione per risoluzione problemi Scuole Secondarie di Opicina

0 hanno firmato. Arriviamo a 200.


Questa petizione vuole porre all'attenzione del Comune di Trieste alcune criticità delle Scuole Secondarie di Primo Grado "Muzio de Tommasini" (sede centrale) e "Srečko Kosovel" (con lingua di insegnamento slovena). Si chiede quindi di avere una tempistica di risoluzione per le seguenti richieste:

1) Sistemazione parcheggio retrostante: al momento nel parcheggio sono presenti molte buche, alcune molto profonde. Si richiede inoltre di tracciare dei parcheggi in modo da permettere un utilizzo più ordinato del parcheggio stesso.

2) Sistemazione palestra: si richiede la tinteggiatura dei muri perimetrali (al momento solo "stuccati" e dai quali cadono calcinacci) e la sostituzione degli attuali canestri (molto vetusti)

3) Sistemazione dei servizi igienici della scuola: sono molto vecchi e rovinati, le porte non si riescono a chiudere, devono essere adeguati alle normative in materia (es.: numero di alunni e alunni disabili)

4) Ritinteggiatura interna degli spazi comuni ed aule della scuola S. Kosovel visto che gli spazi di tale sezione non sono stati ritinteggiati in occasione dei lavori di ristrutturazione esterni avvenuti un paio di anni fa e l’intonaco è molto datato ed in pipunti danneggiato e presenta crepe visibili

5) Messa a norma rispetto l’inserimento di ascensore o pedane in tutti i piani nel caso ci siano alunni impossibilitati a camminare. Al momento la scuola ne è sprovvista e quindi un disabile non può frequentarla e deve rivolgersi ad altra sede. Ciò rende molto difficoltoso l'utilizzo anche agli alunni che temporaneamente sono obbligati all'utilizzo di stampelle e che quindi sono costretti a rischiare l'entrata attraverso le scale

 

Peticija za reševanje težav dveh srednjih šol na Opičinah

S to peticijo želimo opozoriti Tržaško Občinsko upravo na nekatere kritične točke dveh srednjih šol "Muzio de Tommasini" (sedež) in "Srečko Kosovel" (s slovenskim učnim jezikom). V ta namen prosimo za jasni odgovor in predvsem da nam pristojni uradi posredujejo točno informacijo glede časovnega roka rešitve sledečih kritičnih vprašanj:

- Novo tlakovanje parkirne ploščadi pred telovadnico: trenutno je na parkirišču veliko lukenj, nekaj zelo globokih. Ob priliki prosimo tudi, da se s primerno oznako zariše posamezne parkirne prostore, da se tako omogoči bolj urejeno uporabo parkirišča.

- Ureditev telovadnice: telovadnico je potrebno na novo prepleskati, saj so danes nekateri deli sten samo "ometani” in marsikje omet pada; tudi koši za košarko so zastareli in potrebni zamenjave (obstoječi so zelo stari!)

- Ureditev šolskih stranišč na obeh šolah: tudi ti prostori so potrebni korenite obnove, saj so dotrajani in večina sanitarne opreme je poškodovana. Vrata se marsikje ne morejo zapirati. Te prostore je treba nujno prilagoditi ustreznim predpisom (npr. na osnovi števila študentov in invalidnih dijakov);

- Notranje prepleskanje sten šole S. Kosovel saj, ob priliki zunanjih obnovitvenih del, ki so potekale pred par leti, niso prostori slovenske sekcije bili deležni notranje preureditve.

- Prilagoditev prostorov varnostnim predpisom z vključitvijo dvigala ali ploščadi v vseh nadstropjih. Trenutno je šola brez vsakršnega dvigala in zaradi tega ne moresta šoli sprejemati invalidov. Pomanjkanje dvigala onemogoča varno premikanje vseh tistih, ki so primorani začasno uporabljati bergle.