#StandWithWyethWorkers laban sa harasment at panghihimasok sa unyon ng NTF ELCAC!

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Allen Ray Ledesma
Sep 30, 2021
Because the workers and their rights to organize and demand for their rights should not be maligned and they should not be redtagged

Thanks for adding your voice.

rapa lefaspi
Sep 30, 2021
WPPWU MEMBER

Thanks for adding your voice.

CARLITO BISA
Sep 19, 2021
Unionism is a sacred right! It is perfectly legal.
Intereference is the one which is illegal!

Thanks for adding your voice.

Bleu Gleidelyn Medel
Sep 17, 2021
i'm signing again because i want to be happy for this event po!!

Thanks for adding your voice.

Astrid Luna Cruz
Sep 16, 2021
I stand with Wyeth Workers.

Thanks for adding your voice.

lyle delfino
Sep 15, 2021
mama mo

Thanks for adding your voice.

Kjerrimyr Andres
Sep 15, 2021
Dahil labag sa batas at pawang harassment ang pinaggagawa ng NTF-ELCAC laban sa mga manggagawa at kanilang kabuhayan! May karapatan sa pag-uunyon ang mga manggagawa, at kailangang pag-ibayuhin pa ang tunay, palaban, at makabayang unyonismo lalo na sa panahon ng kriminal na kapalpakan ni Duterte na lutasin ang Covid-19.

Thanks for adding your voice.

Jr Cruz
Sep 15, 2021
Pigilan ang panghihimasok ng NTF-ELCAC sa mga unyon. Ang pag unyon ay isang karapatan!

Thanks for adding your voice.

John Philip Palcat
Sep 15, 2021
#StandWithWyethWorkers

Thanks for adding your voice.

Joshua Valentin
Sep 14, 2021
the youth should stand with workers and assert the power of unions.