Injusticia impositiva al Pas de la Casa

Injusticia impositiva al Pas de la Casa

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
PROPIETARIS PAS ha iniciado esta petición dirigida a Comú Encamp y

Ha arribat una pandèmia, per llei el Govern ens ha obligat a fer uns esforços descomunals als petits propietaris, reduint lloguers, condonant lloguers.... I ara aquest 2021 el Comú d'Encamp ens obligarà a pagar un cens Emfitèutic que no es paga en cap indret del país.

Si ens obligueu a pagar el cens emfitèutic ja ens podeu retornar el que vam pagar l’any passat, perquè el cens es podria entendre a efectes jurídics com un dret d’us, és a dir, un lloguer.

A més, ens obliga a pagar un impost sobre la propietat de algo que no es nostre, segons el comú. 

Aquesta situació vulnera a tots els propietaris del Pas de la Casa i ens margina en comparació a la resta del país. 

NO AL CENS ENTITÈUTIC. 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas