Bezwaar tegen plannen Infrabel / afschaffing overweg Terjodenstraat

0 have signed. Let’s get to 1,500!

At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

Dossier gekend onder nummer op het omgevingsloketnummer: OMV_2019070769

Ik wens bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag van omgevingsvergunning ingediend door Infrabel, Beeckman Marc, met adres te Koningin Maria Hendrikplein 2 te 9000 Gent, voor “het verlengen van de Ijzerenwegstraat / Groeneweg, het afschaffen van de overweg Terjodenstraat / Ijzerenwegstraat, het gedeeltelijk afschaffen van buurtweg 11 en gedeeltelijk afschaffen van voetweg 31.” (OMV_2019070769)

Dit toelaten zou op ontoelaatbare wijze toelaten dat de verkeerssituatie voor de mensen wonende in Welle, Denderleeuw, Haaltert, Erembodegem, … op ongeoorloofde wijze wordt verstoord en de mobiliteit van deze mensen er drastisch op achteruit gaat. Het afschaffen van de overweg, buurtweg, … zouden voor een enorme impact zorgen voor de directe en ruimere omgeving, tot over de gemeentegrenzen heen

• De leefbaarheid van de buurt zal hier onder leiden;

• Er zullen gevolgen zijn voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de buurtstraten die hier niet op voorzien zijn;

• indien er zou dienen omgereden worden, zal er een verkeersoverlast veroorzaakt worden in de directe buurt en worden files een dagdagelijkse praktijk;

• het groene karakter van de omgeving verdwijnt, zo ook waardevolle bomen;

• de goede ruimtelijke ordening wordt volledig ontregeld; De betrokken overweg geeft sinds vele jaren geen enkel probleem. Er werden slagbomen geplaatst en diverse aanpassingen aan de overweg aangebracht om de veiligheid te verbeteren. De bewoners van Denderleeuw, Welle, Iddergem, Haaltert, Erembodegem, … werden nooit gehoord terwijl zij het belangrijkste zijn bij dergelijke aanvragen. Het is onaanvaardbaar dat deze bewoners zouden gedwongen worden om de tijd van hun verplaatsing verdubbeld en soms wel tot drie keer verhoogd zien worden.

Ik vraag uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen om deze vergunningsaanvraag af te keuren op grond van bovenstaande argumenten.