Bezwaar tegen plannen Infrabel / afschaffing overweg Terjodenstraat

Bij infrabel zijn ze op hunne kop gevallen zeker. Besparingen...besparingen...misschien eens een paar hoge pieten de laan uit sturen die dit durfden voor te stellen, dat zal tenminste een deftige en grote blijvende besparing opleveren. Van mijn fietsroute en van nog vele andere mensen trouwens BLIJFT GE AF !!

Kurt Van Poel, Haaltert, Belgium
4 months ago
Shared on Facebook
Tweet