Bezwaar tegen plannen Infrabel / afschaffing overweg Terjodenstraat

Het zal op 'andere' plaatsen / wegen verkeersoverlast teweeg brengen.

Sonia De Backer, Aalst, Belgium
4 months ago
Shared on Facebook
Tweet