Bezwaar tegen plannen Infrabel / afschaffing overweg Terjodenstraat

Deze weg is nodig voor een vlotte doorgang.

Joachim De Leenheer, Aalst, Belgium
4 months ago
Shared on Facebook
Tweet