Bezwaar tegen plannen Infrabel / afschaffing overweg Terjodenstraat

Je kan het probleem van onveiligheid aan overwegen niet oplossen door deze systematisch af te sluiten. Je kan de mensen die gesloten slagbomen negeren beter passend sanctioneren i.p.v. dat alle burgers weer het slachtoffer moeten zijn van dergelijk gevaarlijk & asociaal gedrag.

Ward De Backer, Moorsel, Belgium
5 months ago
Shared on Facebook
Tweet