Bezwaar tegen plannen Infrabel / afschaffing overweg Terjodenstraat

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Kurt Van Poel
Jan 4, 2021
Bij infrabel zijn ze op hunne kop gevallen zeker. Besparingen...besparingen...misschien eens een paar hoge pieten de laan uit sturen die dit durfden voor te stellen, dat zal tenminste een deftige en grote blijvende besparing opleveren. Van mijn fietsroute en van nog vele andere mensen trouwens BLIJFT GE AF !!

Thanks for adding your voice.

Sonja Guns
Jan 1, 2021
Ga langs daar altijd naar Denderleeuw bij mijn dochter.

Thanks for adding your voice.

Sonia De Backer
Dec 31, 2020
Het zal op 'andere' plaatsen / wegen verkeersoverlast teweeg brengen.

Thanks for adding your voice.

dirk de schrijver
Dec 31, 2020
Deze overweg moet open blijven

Thanks for adding your voice.

Karel De Wilde
Dec 30, 2020
Geen enkele overweg mag worden afgesloten of er moet TER PLAATSE een alternatief voorzien worden, brug of ondertunneling.

Thanks for adding your voice.

sofie sinove
Dec 30, 2020
Geen zin om alle dagen in de file te staan aan de albatros of km's alom te doen om naar de action of renmans te gaan. Ik bezoek ook regelmatig de bib en de post in haaltert (veel handiger dan in ddl!)

Thanks for adding your voice.

Guy Deneef
Dec 30, 2020
Moet zeker open blijven zeker voor de bussen van de lijnen 31,32,33 voor welle anders gaan we in de spitsuren enorme vertragingen oplopen in de herenstraat in welle om steenweg op te rijden en ook voor de lijn 34 in de ninovestraat en terjoden tot aan albatros in de file te staan de lijn 87 zal ook vertraging oplopen richting terjoden zeker al van aan station van haaltert

Thanks for adding your voice.

Joachim De Leenheer
Dec 30, 2020
Deze weg is nodig voor een vlotte doorgang.

Thanks for adding your voice.

Godelieve Slagmulders
Dec 30, 2020
ik teken de petitie omdat het onverantwoord is om deze weg te sluiten

Thanks for adding your voice.

Ward De Backer
Dec 30, 2020
Je kan het probleem van onveiligheid aan overwegen niet oplossen door deze systematisch af te sluiten. Je kan de mensen die gesloten slagbomen negeren beter passend sanctioneren i.p.v. dat alle burgers weer het slachtoffer moeten zijn van dergelijk gevaarlijk & asociaal gedrag.