Geen Israël haat op de Dam / No Israel hate on Dam square

Petition Closed

Geen Israël haat op de Dam / No Israel hate on Dam square

This petition had 1,144 supporters
Time to stand up for Israel started this petition to College van B&W / Municipality Board Amsterdam

לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר

"Thou shalt not bear false witness against thy neighbor".

"Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste"....

 

Het negende gebod!!!

The ninth commandment!!!

 

Sinds 2014 worden er propagandistische leugens verteld over Israël op de Dam. In de nabijheid van het nationaal monument worden Israëlische toeristen en pro-Israël mensen agressief bejegend als men de discussie aan wil gaan. Wij van 'Time to stand up for Israël' zijn van mening dat hier sprake is van eenzijdige ongeverifieerde leugens en opruiing. Hier staat Amsterdam toch niet voor ? Stop deze Israël haat op de Dam.

 

Since 2014 propagandistic lies are being told about Israel at Dam square. In the proximity of the national monument Israeli tourists and pro-Israel people are treated in an aggressive way when engaging in a discussion. We of 'Time to stand up for Israel' think this is a case of one-sided uncertified lies and incitement. Amsterdam does not stand for this does it?  Stop this Israel hate at Dam square.

 

Petition Closed

This petition had 1,144 supporters

Share this petition