Đập tan âm mưu Tàu hóa dân tộc Việt qua dự án Tộc Kinh tại Pháp

0 a signé. Allez jusqu'à 500 !

Quoc Nam NGUYEN
Quoc Nam NGUYEN a signé la pétition

Tiếng Việt/Français/English 
                               ****************
Tiếng Việt                          
                                   PÉTITION

V/v : Dẹp tan âm mưu Tàu hóa dân tộc Việt qua dự án Tộc Kinh tại Pháp

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, các tổ chức, hội đoàn và toàn thể đồng bào người Việt trong và ngoài nước,

Vào ngày 21/5/2018, một buổi lễ đã được tổ chức tại thị sảnh thành phố Bussy Saint Georges (BSG) – Pháp quốc, để bàn về việc xây dựng «các công trình văn hóa, nghệ thuật, võ thuật Trung quốc v.v…» và dự tính triệu tập 4 triệu người «Tộc Kinh» đang sống ở hải ngoại về đây lập quốc (xin xem nội dung buổi lễtrong các link ở phần cuối).

Vidéo buổi lễ này bao gồm các điểm chính sau đây:

1- Thị trưởng thành phố Bussy Saint Georges Yann DUBOSC đã dự trù 850.000 m² đất cho dự án này.

2- Ông Zhang Huada (Tàu Cộng) cho biết đã hội đủ điều kiện mua 350.000 m² đất.

3- Mảnh đất này được dùng để xây dựng một trung tâm hành chánh cho quốc gia Tộc Kinh trong tương lai.

4- Một người Pháp gốc Việt tên Ôn Văn Thanh nhận «Cờ Lệnh» để triệu tập 4 triệu người «Tộc Kinh»  (ám chỉ người Việt tị nạn cộng sản đang lưu lạc khắp nơi trên thế giới) về BSG hầu trở về với 55 sắc tộc anh em của mẫu quốc Trung Hoa.

5- Một người Pháp gốc Việt tên Trần Nghĩa Hiệp tuyên bố «rất sung sướng và hãnh diện» là một trong những sáng lập viên dự án này cách đây hơn 10 năm.

Xét rằng :

➢  Đồng hóa người Việt hải ngoại với sắc tộc Kinh bên Tàu là âm mưu thâm độc của Trung cộng nhằm xóa bỏ căn cước tị nạn của người Việt xa xứ và đồng hóa toàn dân tộc Việt Nam như một sắc tộc thiểu số của Tàu, chuẩn bị cho việc thôn tính toàn cõi đất nước Việt Nam.

➢  Nhập nhằng 4 triệu người Việt hải ngoại với 18 ngàn dân tộc thiểu số Kinh (Jing) ở Tam đảo (Trung cộng) là xuyên tạc lịch sử và xúc phạm đến danh dự của người Việt Nam trong và ngoài nước.

➢  Âm mưu thành lập quốc gia Tộc Kinh tại BSG nằm trong sách lược «Con đường tơ lụa mới» của Trung cộng.

➢  Thành lập một «Quốc Gia Kinh» trong một quốc gia là vi hiến. 

Vì vậy : 
Chúng tôi, những tổ chức, hội đoàn và cá nhân đồng ký tên trong pétition phản đối này, yêu cầu: 

1- Ông Thị trưởng Yann DUBOSC cùng 3 Phó Thị trưởng có mặt trong buổi lễ 21/5/2018 và Hội đồng thành phố BSG phải xác nhận bằng văn bản chính thức: 
==> Hủy bỏ việc bán hay cho thuê đất cho Trung cộng nếu có.
==> Hủy bỏ mọi giá trị pháp lý, tinh thần và văn hóa của buổi lễ nói trên. 
==> Sẽ không bao giờ có chương trình “Tộc Kinh” dưới bất cứ hình thức nào tại BSG.

2- Những người Tàu Hoa Lục cũng như người Tàu tại Pháp : 
    • Huỳnh Ngọc Mỹ Vân (tự công chúa Chen Wei Wei) 
    • Michel Thao (tự Thảo Chân) 
    • Zhang Huada (Tàu Hoa Lục)

==> Chấm dứt ngay việc tuyên truyền sai lệch rằng sắc tộc Kinh (Jing) tại Tam Đảo là người Việt Nam. 
==> Chấm dứt ngay việc mượn danh “lập quốc cho Tộc Kinh” để che dấu những âm mưu mờ ám. 
==> Chấm dứt ngay việc khai thác có chủ đích những phim ảnh của buổi lễ 21/5/2018 mà chính ông Thị trưởng BSG đã phủ nhận. 
==> Chấm dứt ngay việc lừa gạt, lôi kéo người Việt vào các dự án không minh bạch.

3- Những người Pháp gốc Việt đã tham gia vào dự án «Tộc Kinh» : 
          • Đỗ Đăng Di 
          • Trần Nghĩa Hiệp 
          • Ôn Văn Thanh 
          • Nguyễn Vân Trang 
          • Thái Quan 
          • Lê thị Đào 
          • Nguyễn Thế Tâm

==> Chấm dứt ngay mọi hợp tác với Tàu cộng để bán đứng Danh Dự của Dân Tộc Việt Nam. 
==> Chấm dứt ngay việc «đội nón Quốc gia thờ ma Tàu cộng». 
==> Tố cáo ngay những hành vi mờ ám của Tàu cộng và người Tàu sống tại Pháp.

4- Các tổ chức, hội đoàn, cộng đồng người Việt tự do chân chính, những người Việt còn lương tâm và hằng quan tâm đến tương lai Việt Nam hãy :

==> Không hoặc ngưng hợp tác dưới mọi hình thức với các thành phần còn tự xưng là đại diện Tộc Kinh đã được nhận diện trong cuốn video.
==> Không hoặc ngưng hợp tác dưới mọi hình thức với các thành phần tiếp tục quảng bá và bao che cho dự án Tộc Kinh. 
==> Tiếp tay với chúng tôi đập tan mọi âm mưu Tàu hóa dân tộc Việt Nam. 

Để thể hiện sự đồng hành cùng quyết tâm đập tan âm mưu thâm độc của Tàu cộng cùng bè lũ tay sai, vì Danh Dự của Dân Tộc, kính xin quý vị vận động rộng rãi gia đình, bạn bè, người thân đồng ký tên vào pétition phản đối này.

Xin trân trọng kính chào, 
Collectif Transparence (Nhóm Minh Bạch)

Các link bài liên quan: 
Vidéo buổi lể Tộc Kinh 21/05/2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gm7JnvTo4Yo

Phụ đề tiếng Việt: 
https://www.youtube.com/watch?v=UM-kYrXOotQ&t=741s

Trang FB của nhóm Collectif-Transparence https://www.facebook.com/collectiftransparence/

Liên lạc : tranparence.transparency@gmail.com

Ghi chú: Nhóm Minh Bạch - Collectif Transparence - là tập hợp một số người Việt tại Pháp, được thành lập ngày 28/10/2018 tại Paris, với mục tiêu tìm hiểu và minh bạch những thông tin liên quan đến sự kiện “Tộc Kinh” này.

                              ***************

Tiếng Pháp/Français

                             PÉTITION 
Objet: Dénoncer les manipulations visant à assimiler les Vietnamiens aux Chinois et, à terme, à annexer le Vietnam à la Chine Aux dirigeants politiques, responsables spirituels, organismes, associations et à tous les citoyens vietnamiens ou d’origine vietnamienne. 

Le 21/05/2018, une cérémonie a eu lieu à la mairie de Bussy Saint Georges (BSG) - France, en présence du Maire et ses adjoints, ainsi que d’une délégation chinoise, afin d’officialiser un projet d’exploitation des terrains pour y construire un centre de formation, un parc, un temple shaolin et un centre administratif... pour que « les 4 millions de personnes du peuple Kinh - éparpillées de par le monde - puissent s’y réunir et recréer « une Nation » (un lien pour visionner le déroulé de cette cérémonie est disponible à la fin de cette pétition). 
La vidéo qui a été faite de cette cérémonie contient notamment les séquences suivantes: 

1- Le Maire de Bussy Saint Georges, M Yann DUBOSC indique réserver 850.000 m2 de terrain pour ce projet.
2- M. Zhang Huada (Chine communiste) annonce qu'il a réuni les conditions économiques pour l'achat de 350.000 m2 de terrain. 
3- Ce terrain sera utilisé notamment pour la construction d'un « centre administratif » pour la « Nation Kinh » dans l'avenir.
4- Un Français d'origine Vietnamienne nommé Ôn Văn Thanh reçoit l’étendard de « Etendard-Commandement » pour rassembler les 4 millions personnes du "peuple Kinh" à ce territoire de Bussy Saint Georges afin de préparer leur retour dans le giron de la Mère Patrie, la Chine.
5- Un autre Français d'origine Vietnamienne nommé Trần Nghĩa Hiệp - déclare d’être "très heureux et fier" d'avoir été l'un des fondateurs de ce projet il y a plus de 10 ans. 

Considérant ce qui suit : 
➢ Assimiler les Vietnamiens exilés avec l'ethnie Kinh en Chine est une manipulation cynique des communistes Chinois visant, dans une première étape, à nier leurs passés de réfugiés. A terme, il s’agira d’assimiler tout le peuple Vietnamien à une ethnie minoritaire chinoise et de préparer ainsi l'invasion et l'annexion de tout le Vietnam à la Chine.
➢ Amalgamer 4 millions de Vietnamiens de la diaspora avec les 18.000 âmes de la minorité Kinh (Jing) des Trois Îles au Sud de la Chine communiste est une falsification de l'histoire et une offense à l'honneur des Vietnamiens qui ont vécu le drame de l’exode 
➢ Maquiller la stratégie appelée la nouvelle "Route de la Soie" de la Chine communiste en prétextant des visées culturelles 
➢ Créer une nation « Kinh » à l’intérieur de l’Etat français est un acte anticonstitutionnel. 

Pour ces raisons: 
Nous, les organismes, les associations et les particuliers à l’initiative de cette pétition, demandons:

➢ 1ent- à Monsieur Yann DUBOSC, Maire de Bussy Saint Georges et les Maires-Adjoints présents à la réunion du 21/05/2018 ainsi que tout le Conseil Municipal : 
     • D’affirmer officiellement votre refus d’être ainsi manipulés et de refuser de prêter votre concours et votre image à des manipulations malhonnêtes 
     • De refuser tout projet "Peuple Kinh" sous quelque forme que ce soit 
     • De refuser toute valeur juridique ou culturelle à la réunion du 21/05/2018 
     • D’abandonner toute vente ou location de terrain à la Chine communiste pour ce projet douteux 

➢ 2ent- aux Chinois de la Chine continentale comme ceux vivant en France, et plus précisément ceux de la délégation du 21/05/2018:

• Huỳnh Ngọc Mỹ Vân (prétendument « Princesse Chen Wei Wei ») 
• Michel Thao (alias Thảo Chân) 
• Zhang Huada (Chine Continentale) 

• De cesser immédiatement la propagande erronée affirmant que l'ethnie Kinh (Jing) des Trois Îles est composée de vietnamiens 
• De cesser immédiatement de propager la thèse mensongère du « peuple Kinh (Jing) » pour couvrir leurs activités douteuses 
• De cesser immédiatement toute exploitation des images et des textes de la « cérémonie » que M Yann DUBOSC lui-même a désavoués

➢ 3ent- aux Français d’origine Vietnamienne qui ont participé au projet “Peuple Kinh”:

        • Đỗ Đăng Di 
        • Trần Nghĩa Hiệp 
        • Ôn Văn Thanh 
        • Nguyễn Vân Trang 
       • Thái Quan 
        • Lê Thị Đào 
        • Nguyễn Thế Tâm 
==> De cesser immédiatement toute collaboration avec les communistes chinois en vendant l’Honneur du peuple Vietnamien et en facilitant l’annexion du Vietnam par la Chine 
==> D’arrêter le double jeu en prétendant faire partie de la communauté des Vietnamiens républicains et libres mais en même temps servir les communistes chinois 
==> De dénoncer immédiatement toutes les activités douteuses des communistes chinois dont ils ont connaissance

➢ 4ent- à tous les organismes, les associations, les communautés des Vietnamiens Libres authentiques et sincères, qui ont encore une conscience de l’avenir du Viêt Nam de : 

==> Ne pas collaborer ou arrêter toute collaboration sous quelques formes que ce soit avec les personnes qui se disent des représentants du « Peuple Kinh » reconnus dans cette vidéo 
==> Ne pas collaborer ou arrêter toute collaboration sous quelques formes que ce soit avec ceux qui continuent de propager et de défendre le projet « Tôc Kinh » ici dénoncé 
==> Combattre par tous moyens légaux ce projet insidieux visant à dissoudre l’identité vietnamienne dans une ethnie chinoise Afin de concrétiser notre volonté de s’opposer ensemble et avec la plus grande fermeté à cette manipulation des communistes chinois et leurs complices, nous vous prions de signer et d’encourager vos proches et amis à signer cette PETITION. 

Il en va de notre mémoire, notre honneur et de notre avenir. 
D’avance, nous vous remercions. 
Collectif Transparence 

Les liens vers les textes correspondants : 
Vidéo de la réunion du 21/05/2018 sur le « Tôc Kinh » https://www.youtube.com/watch?v=Gm7JnvTo4Yo Sous-titre vietnamien:
https://www.youtube.com/watch?v=UM-kYrXOotQ&t=741s 
Page Facebook du Collectif Transparence https://www.facebook.com/collectiftransparence/Correspondance avec le Collectif tranparence.transparency@gmail.com

Précision : Le Groupe Minh Bach-Collectif Transparence- est un Rassemblement des Vietnamiens en France, a été créé le 28/10/2018 à Paris, dans le but de rechercher, comprendre et rendre transparentes toutes informations ayant des liens avec cet événement du « Tôc Kinh ». 

                             ***************

Tiếng Anh/English
                             PETITION

Re: To demolish the imposture of imposing Chinese culture upon the Vietnamese through the “Kinh project” scheme in France

Dear spiritual leaders, organizations, associations and all Vietnamese people at home and abroad,

On May 21, 1818, a ceremony was held in the town hall of Bussy Saint Georges (BSG), France,  to discuss the construction of Chinese cultural exposition through the arts, martial arts, etc…and the plan of recruiting 4 million Tộc Kinh (overseas Vietnamese) to resettle in this planned so-called country. (Please view details of the ceremony in the links at the end).

This ceremony included the following key points:

1- Mayor of Bussy Saint Georges Yann DUBOSC has planned 850,000 m² of land for this project

2- Zhang Mr. Zhang Huada (Chinese Communist Party) said he has met the requirement  to purchase 350,000 m² of land

3- This landmass will be used for the construction of an administrative center for the Kinh nation in the future

4- A Vietnamese-born Frenchman named Ôn Văn Thanh  received the "Command Flag" to summon 4 million "Ethnic Kinh" (referring to the Vietnamese refugees who have scattered  around the world) to BSG, a sign of return/submission to the 55 ethnicities of “motherland” China

5- A Vietnamese-born Frenchman named Tran Nghia Hiep declared he was «very happy and proud» to be one of the founders for this project, starting more than 10 years ago.

Analysis of the Facts:

- The plot for deceitful claim that overseas Vietnamese represent the Kinh ethnicity in China is a malicious conspiracy by China to eradicate the refugee identity of Vietnamese expatriates, so they can claim all Vietnamese people as a minority ethnicity of China, preparing for the annexation of the entire country of Vietnam.
- The malicious misrepresentation of 4 million overseas Vietnamese with 18,000 ethnic Kinh (Jing) in Tam Dao (China) indicate a willful attempt to distort the history and insult the honor and identity of Vietnamese people living within and outside of Vietnam.
- This conspiracy to establish the Kinh nation at BSG is part of the Chinese "New Silk Road" strategy.
- Establishing a «Kinh Nation» within another country is unconstitutional

Therefore:
We, the organizations and individuals, would like to sign in this petition requesting that:

1-   Mr. Mayor Yann Dubosc, along with 3 Deputy Mayors who were present at the ceremony and BSG City Council must confirm in writing:

- Cancel the sale or lease of land to China if any.
- De-legitimize all legal, spiritual and cultural values ​​of the aforemetioned ceremony.
- There will never be a "Kinh People" program in any form at BSG

2- The involved mainland Chinese as well as Chinese in France such as:

·     Huynh Ngoc My Van (self-acclaimed Princess Chen Wei Wei)
·     Michel Thao (Thao Chan)
·     Zhang Hua Da (Mainland Chinese)

- Immediately stop claiming the dubious misidenfication of the “Tộc Kinh”  in Tam Đảo as the Vietnamese diaspora
- Immediately terminate using boggus claim  "founding of Nation for “Tộc Kinh" banner to conceal hideous intents.
- Immediately stop hideous exploitation of  the videos reporting the event, even though they have not been acknowledged by Mr. Mayor of BSG
- Immediately stop defrauding, misleading Vietnamese people into shady money generating  projects.

3- The involved Vietnamese-French individuals in the «Toc Kinh» project:

·     Đỗ Đăng Di
·     Trần Nghĩa Hiệp
·     Ôn văn Thanh
·     Nguyễn Vân Trang
·     Thái Quang
·     Lê thị Đào
·     Nguyễn Thế Tâm

- Immediately terminate any cooperation with the Chinese Communists to abuse and misuse the polical refugee status of the Vietnamese overseas.
- Immediately stop masquerading as  compatriots, carrying the South Vietnamses flag while double dealing with the Chinese in shady businesses.
- Immediately report the shady acts of Chinese communists and Chinese living in France

4. The honorable, true democratic organizations, associations, Vietnamese communities, and the conscientious Vietnamese who are still concerned about the future of Vietnam:

- Refuse to (or immediately stop) cooperation in any form with the members claiming to be the Toc Kinh representative identifiable in the video.
- Refuse (or immediately stop) cooperation in any form with those who continue to promote with deception via the Kinh project.
- Join us in exposing and disbanding all dubious schemes of Chinese acculturation to the Vietnamese

For the Honor of our people and to demonstrate our unified effort and determination to demolish the Chinese deceitful conspiracy, maliciously carried out by their hired henchmen, we respectfully ask that you join us in mobilizing your family, friends and relatives to sign this petition .

Sincerely Yours.

Representative of Collectif - Transparence

Related post links:

Vidéo the evening of the Kinh Kinh May 21, 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=Gm7JnvTo4Yo

Vietnamese subtitles:
https://www.youtube.com/watch?v=UM-kYrXOotQ&t=741s

FB page of Collectif-Transparence group:
https://www.facebook.com/collectiftransparence/

Contact: tranparence.transparency@gmail.com

Notes: Collectif Transparence - is a group of  Vietnamese people residing in France, founded on October 28, 2018 in Paris, with the goal of understanding and providing transparency of information related to this "Ethnicity- Toc Kinh" issue.