Coca-Cola: Grant Coca-Cola Bottling Shqipëria distribution rights for Kosovo's market

Coca-Cola: Grant Coca-Cola Bottling Shqipëria distribution rights for Kosovo's market

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Konsumatorët e Kosovës started this petition to Coca-Cola

For years Coca-Cola in Kosovo was imposed only from North Macedonia, Serbia and Bulgaria but never came from Albania (the country that shares the same language). After the 100% tariff introduced on serbian and bosnian goods, we had hope that the course would change but it didn't. This is a free market and nobody has the right to carry out a monopoly and go against our will.
We the Kosovan customers urge the Coca-Cola Company to grant the distribution rights to Coca-Cola Bottling Shqipëria for Kosovo's market.

Here are the 3 main reasons:
1.) Variety of tastes and broader portfolio of the coca-cola products from Albania.
2.) 95% of Kosovo's population share the same official language with Albania.
3.) It will be economically beneficial for both countries.

Shqip:
Për vite me radhë Coca-cola në Kosovë është imponuar nga Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bullgaria, ndërkaq asnjëherë nuk është sjellur nga Shqipëria (shteti me të cilin e ndan të njëjtën gjuhë). Pas hyrjes në fuqi të taksës 100% për produktet serbe dhe boshnjake, menduam se gjërat do të ndryshojnë por ja që nuk ndodhën. Ky është një treg i lirë dhe askush nuk ka të drejtë të bëjë monopol dhe të na kundërvihet ndaj vullnetit tonë. Ne Konsumatorët e Kosovës kërkojmë nga kompania Coca-cola që t'ia dorëzoj të drejtat e distribuimit Coca-cola Bottling Shqipëria për tregun e Kosovës.

Këto janë 3 arsyet kryesore:
1.) Shije të llojllojshme dhe portfolio më e gjerë e produkteve të coca-cola nga Shqipëria.
2.) 95% e popullsisë në Kosovë e ndajnë të njëjtën gjuhë zyrtare me Shqipërinë.
3.) Përfitim ekonomik i të dyja shteteve.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!