Stop the Martial law in the Mindanao

Stop the Martial law in the Mindanao

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Kurangking H.Satar started this petition to City Government in Mindanao

para po sa kapayapaan ng mga mamamayan sa Mindanao, sabay po tayong manindigan na itigil ang Martial law sa Mindanao, Kristiyano man o Muslim ay nadadamay sa mga nakalipas na mga taon, buwan at araw.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!