MEGA Derneği: Kuaför İşletmelerinin Kapatılması ve Devlet Tarafından Desteklenmesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Konu   : Kuaför İşletmelerinin Kapatılması ve Devlet Tarafından Desteklenmesi

1.      Küresel bir tehdit oluşturan Korona Virüsü (Covit-19) sebebi ile yakın temas çalıştığımızdan ötürü biz, yakınlarımız ve müşterilerimiz risk altındayız. İçinde bulunduğumuz kaos ve kaygı durumundan dolayı müşterilerimiz yok denecek kadar azdır. Bu koşullarda çalışmak hem ekonomik hem de psikolojik olarak kalıcı hasarlar bırakmaktadır. Bu sebepten kuaför salonlarının ivedilikle kapatılma kararının alınması gerekmektedir.

2.      Salonlarımızın açık veya kapalı olması halinde hayatımızı idame ettirecek bir kazancı sağlamamız mümkün değildir.

3.      İşveren ve çalışanlarının ayrı ayrı değerlendirilerek hibe paketi hazırlanmasını talep ediyoruz ve en kısa zamanda bir eylem bekliyoruz.  

Gereğinin yapılmasını Arz ederim. 

Mega - Mesleki ve Kişisel Gelişim Araştırma Derneği 

Başkan;

Mustafa S. E. Altınay