Çeçenya'daki Soykırım Nedeniyle V. Putin ve Avanesi UCM'de Yargılansın!

Çeçenya'daki Soykırım Nedeniyle V. Putin ve Avanesi UCM'de Yargılansın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Fatou Bensouda (Uluslararası Ceza Mahkemesi) tarafına Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosluğu bu kampanyayı başlattı

Uluslararası “Barış ve İnsan Hakları” Derneği’nden Çağrı

İnsan Hakları Organizasyonlarına, Siyasi Partilere, Sivil Hareketlere, Medya Mensuplarına, Hukukun Üstünlüğü ve Barış Destekçilerine Çağrı!

Uluslararası “Barış ve İnsan Hakları” Derneği Başkanı Said-Emin İbragimov, 23 Şubat 2018 günü saat 15:00’de Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM), V.V. Putin başkanlığındaki Rusya Federasyonu’nun siyasi ve askeri liderliği tarafından Çeçen halkına karşı işlenen suçların objektif bir şekilde araştırılması hususunda bir soruşturma açılması talebiyle başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesine, Rusya Federasyonu tarafından Çeçenya’da işlenmiş soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve işgal suçlarına ait kanıtların yer aldığı 200 sayfalık bir çalışma da eklendi.

Belgelerin mahkemeye teslim edilmesi için Said-Emin İbragimov ve Alim-Paşa Soltıkhanov resmi bir mektup ile UCM’ye davet edildi. Belgelerin teslim edilmesi sırasında, UCM temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede, Çeçen insan hakları savunucusu 42 binden fazlası çocuk olmak üzere 250 binin üzerinde sivilin öldürüldüğünü, yüzbinlerce kişinin yaralandığını, bir o kadar kişinin mülteci konumuna düştüğünü, insanların kaçırıldığını ve binlerce kişinin akıbetinin bilinmediğini, uydurma suçlamalarla binlerce kişinin uzun sürelerce esir edildiğini, işkence gördüğünü ve yargısız infaza uğradığını, bu ve benzeri suçlar ile Çeçen halkına maddi ve manevi zararlar verildiğini belirterek suçlulardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı. Üst düzey devlet görevlisi suçluları dünya üzerinde yargılayabilen tek makam olan UCM’nin temsilcileri, tarihsel misyonlarını yerine getirmek ve eğer suçları kanıtlanır ise suçluları cezalandırmak üzere İbragimov’un sunduğu nedenlerden ötürü başvuruyu kabul etti. Zira bu talep reddedilmiş olsaydı, küresel adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamak üzere dünya toplumunun harcadığı tüm çabalar hükümsüz kalacak ve evrensel olarak kabul gören işlenen suçlardan ötürü herkesin yargılanması gerektiği prensibi reddedilmiş olacaktı.

Sonuç olarak, Çeçen halkının pek çok neslinin hayalini kurduğu üzere adaletin muhakkak bir gün yerine geleceği ümidiyle tarihsel bir eylem gerçekleştirilmiş oldu. Şu andan itibaren de, Rusya’nın siyasi ve askeri liderliğini ciddi suçlar ile itham eden belgeler UCM’nin arşivlerinde bulunacak, bu da bu belgelerin görmezden gelinmesini imkansız kılacaktır.

Ceza dosyasının açılması, bağımsız ve objektif bir soruşturma ve suçlulara Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde adilane bir hüküm verilmesiyle küresel barış için emsal bir karar alınmış olacaktır. Herhangi bir limit olmaksızın sorumluların yargıdan kaçamayacağını gösterecek böylesine bir emsal karar, potansiyel suçluları tartışma konusu olan sorunları savaş ve sivillerin topluca katledilmesinden ziyade barışçıl ve yasalara uygun biçimde çözmeye zorlayacaktır. Bu durum barış ve insan uygarlığı adına sadece UCM’nin, Çeçenya ve Rusya’nın dürüst vatandaşlarının değil ama tüm dünya kamuoyunun çıkarınadır.

Bununla birlikte, bu suçluların güçlü ve sinsi olduklarını da unutmamalıyız. Sorumluluktan kurtulmak için ise bilgi paylaşımını bloke etmek, gözdağı verme mekanizmalarını harekete geçirmek, UCM’nin yargılama yetkisini tanımamak ve benzeri daha pek çok şeyi yapmaktan geri kalmayacaklardır. Ancak barışçıl bir halkı katletmelerini “terörle mücadele operasyonu” adını kullanarak dünya kamuoyunu yanıltamayacaklar ve 23.02.2018 tarihinde UCM önünde kendilerine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak masumiyetlerini asla kanıtlayamayacaklardır, bu da bu suçluların er ya da geç hapisle tanışacakları manasına gelmektedir.

Putin tarafından liderlik edilen savaşların (Ukrayna ve Suriye’de) durdurulması ve yeni kurbanların doğmasının engellenmesi tüm dünyanın çıkarınadır. Bu amaçla, dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunuyoruz : adaletin ve hukukun üstünlüğü için, özgürlük ve insan haklarından nefret edenlere karşı küresel bir hareket ile birleşelim.

Not: Lütfen bu bilgiyi mümkün olduğunca geniş bir kitle ile paylaşın ve V.V. Putin liderliğindeki Rus askeri ve siyasi yetkililerce işlenen suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde bağımsız ve objektif bir soruşturmaya konu edilmesi ve akabinde UCM’de bir ceza davası açılması için imza toplamaya başlayın.

Said-Emin İbragimov

Uluslararası “Barış ve İnsan Hakları Derneği” Başkanı 

***********************************************************************

ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ "МИР и ПРАВА ЧЕЛОВЕКА".

ПРАВОЗАЩИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЯМ, СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВСЕМ СТОРОННИКАМ МИРА И ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА…

За подписью Президента вышеуказанной ассоциации – Саид-Эмина Ибрагимова, 23 февраля 2018 года, в 15 часов дня, в Международный уголовный суд  (МУС) в Гааге, передано заявление с просьбой:  провести объективное расследование по факту совершения преступлений против чеченского народа, политическими и военными силами России во главе с В.В. Путиным . К заявлению приложен печатный материал в более 200 листах, в котором приведены доказательства преступлений: агрессии, геноцида, преступления против человечности и военных преступлений.

Для передачи документов, официальным письмом в МУС были приглашены, Саид-Эмин Ибрагимов и Алимпаша Солтыханов. Во время передачи документов в короткой беседе с представителями МУС за столом переговоров, чеченский правозащитник отметил, что убийство более 250 000 мирных людей, в том числе убийство более 42 тысяч детей, сотни тысяч раненых и беженцев, за похищения людей, многие из которых после похищения пропали без вести, за пытки, внесудебные казни, заключение под стражу на длительные сроки по надуманным обвинениям, за нанесение всему чеченскому народу морального, материального ущерба и многие другие преступления, преступники должны понести соответствующее наказание. Представители МУС согласились с доводами Ибрагимова в виду того, что МУС, как единственный в мире международный судебный орган, обладающий юрисдикцией для привлечения к уголовной ответственности высших руководителей государства совершивших серьезные преступления, обязаны выполнить свою историческую миссию и привлечь к ответственности преступников, если их вина будет доказана. В противном случае, это могло бы означать полный отказ  от общепризнанного принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления, что может свести на нет, все усилия мирового сообщества по достижению всеобщей справедливости и верховенства права.

Наконец свершилось историческое событие, о котором мечтали многие поколения чеченского народа и не дождавшись справедливости покинули этот несправедливый мир. Отныне и во все времена, документы обвиняющие политические и военные силы России в тяжких преступлениях будут вечно храниться в архивах МУС, и игнорировать их уже не возможно.

Возбуждение уголовного дела, объективное расследование и справедливый вердикт, который может быть вынесен Международным уголовным судом в отношении преступников, станет прецедентом и решающим шагом к всеобщему миру. Пример неотвратимости наказания подтолкнет потенциальных преступников к решению спорных вопросов мирными, законными средствами, а не путем войны и массовых убийств мирных людей, за которые придется нести ответственность без срока давности. В этом должны быть заинтересованы не только МУС, честные граждане России и Чечении, но и все мировое сообщество, при желании сохранить мир на земле и человеческую цивилизацию. Вместе с тем, нельзя забывать и о том, что преступники, сильны и коварны. Они делают и будут делать все, чтобы уйти от ответственности, блокировать информацию, запустить механизмы устрашения, не признавать юрисдикцию МУС и многое другое. Но уже никогда они не смогут ввести в заблуждение мировую общественность выдавая убийство мирных людей за «КТО» и не смогут доказать свою невиновность в предъявленных им обвинениях 23.02. 2018 года, и это значит, что преступникам рано, или поздно придется сесть на скамью подсудимых. Это в интересах всего мирового сообщества, для предотвращения новых жертв и с этой целью мы обращается к мировому сообществу с ПРИЗЫВОМ: объединиться против кровавых преступников и обезоружить их всеобщим движением за ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

ПРОСИМ: повсеместно распространить данную информацию и начать сбор подписей за скорейшее возбуждение уголовного дела в МУС и проведение объективного расследования преступлений совершенных политическими и военными силами России во главе с В.В. Путиным.                          

Президент международной ассоциации «Мир и права человека, Саид-Эмин Ибрагимов.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.