Raise money for Rohan Salvi's haircut

Raise money for Rohan Salvi's haircut

0 व्यक्ति ने साइन किए। 100 हस्ताक्षर जुटाएं!


रोहन साळवी आपला मित्र हा गेले बरेच महिने केस उगवतो आहे. ते केस आता केस नाही तर झुडूप दिसत आहेत. तर आपण सर्व मित्रपरिवराने मिळून काही पैसे जमा करु आणि आपला मित्र रोहन साळवी याला केशकर्तनालायात नेऊ. धन्यवाद.