Raise money for Rohan Salvi's haircut

0 have signed. Let’s get to 100!


रोहन साळवी आपला मित्र हा गेले बरेच महिने केस उगवतो आहे. ते केस आता केस नाही तर झुडूप दिसत आहेत. तर आपण सर्व मित्रपरिवराने मिळून काही पैसे जमा करु आणि आपला मित्र रोहन साळवी याला केशकर्तनालायात नेऊ. धन्यवाद.