ขอให้ชาตรามืองดแจกถุงหิ้วสำหรับเครื่องดื่มทุกประเภท

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ภิรมย์ ดอกพรม
1 year ago
ไม่มีความเป็นผู้นำ

Thanks for adding your voice.

kittiphan​ mnetool
1 year ago
kittiphan​

Thanks for adding your voice.

ภัทรานิษฐ์ เอี่ยมธราวัชร์
1 year ago
ลดพลาสติก

Thanks for adding your voice.

ฐาปนันท์ สุวิทยาลังการ
1 year ago
ควรช่วยกันลดขยะอย่างจริงจัง

Thanks for adding your voice.

นายวันชัย ภมรชัยสกุล
1 year ago
ลดขยะ

Thanks for adding your voice.

ฝน ฝน
1 year ago
ลดพลาสติก เพื่อลดขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสัตว์โลก

Thanks for adding your voice.

นภัสสร จันทร์พาณิชระวี
1 year ago
เราใช้เพียงไม่กี่นาที แต่ถุงเหล่านี้จะกลายเป็น​ขยะบนโลกใบนี้อีกหลายร้อยปี

Thanks for adding your voice.

Napapon Poovananuwat
1 year ago
ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเลย พ่อค้าแม่ค้า เอาถุงพลาสติคใ้ลูกค้า ด้วยความติดเป็นนิสัย หรืออยากให้การบริกา เราต้องพยายามลดพลาสติกให้ได้มากที่สุด เพื่อสภาพแวดล้อมของเราเองและลูกหลานของเรา

Thanks for adding your voice.

cherry chuki
1 year ago
ถ้่ามีแคมเปญ ใช้ถ้วยของลูกค้าเองได้ ลดราคาแบบ อะเมซอนจะดีมากเลย

Thanks for adding your voice.

นายปิยะณัฐ พุ่มดอกไม้
1 year ago
ปิยะณัฐ