PETYCJA: PRAWA GŁOSU DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BRUKSELI W WYBORACH W REGIONIE STOŁECZNYM

0 have signed. Let’s get to 5,000!


JEDEN BRUKSELCZYK - JEDEN GŁOS #1bru1Vote

Version française http://bit.ly/2ofMs5O

Nederlandse versie http://bit.ly/2HqLQ5Z

English version https://www.change.org/p/1bru1vote

Nieważne, jakiej jesteś narodowości lub jakim mówisz językiem - czy jesteś Belgijką / Belgiem czy też nie - podpisz się pod petycją i dołącz do naszego ponadpartyjnego ruchu. Przyjmujemy wszystkich chętnych!

26 maja 2019 r. region stołeczny Bruksela będzie obchodził swoje 30-lecie. Obywatele regionu stołecznego Bruksela wybiorą wtedy parlament - władze regionu. Niestety nie wszyscy mieszkańcy Brukseli, czyli po brukselsku: Brusseleirs - będą mogli głosować.

1 na 3 dorosłych mieszkańców Brukseli - co daje 310 tysięcy osób - nie ma prawa głosu - czyli nie może odgrywać czynnej politycznej roli. Dlaczego? Nie mają belgijskiego obywatelstwa. 220 tysięcy obywateli Unii Europejskiej oraz 90 tysięcy osób z innych krajów są obywatelami drugiej klasy w regionie stołecznym, ponieważ są wyłączeni z demokratycznego procesu. A przecież te osoby żyją na co dzień w Brukseli - ba! - mają tu rodziny, płacą podatki oraz przyczyniają się na różne sposoby do tego, by Bruksela stała się lepszym domem dla nas wszystkich.

310 tysięcy dorosłych mieszkańców Brukseli nie może decydować w sprawach dotyczących ich codziennego życia, takich jak mobilność i transport publiczny, planowanie przestrzenne, parki i zieleń publiczna, śmieci i i recykling, infrastruktura i roboty publiczne, zanieczyszczenia i jakość powietrza, energia i zrównoważony rozwój, zasiłki rodzinne oraz edukacja i budżet.

To prawda, że wszyscy mieszkańcy regionu stołecznego Bruksela, niezależnie od swojej narodowości, mogą głosować w wyborach gminnych. To prawo jednak nie wystarcza, ponieważ dzieli się ono „na drobne” w 19 gminach, podczas gdy najważniejsze decyzje i polityka dotycząca mieszkańców Brukseli (jednej z trzech składowych federacji) zapadają na poziomie regionu stołecznego.

Region stołeczny Bruksela ma wyjątkowy w Europie, szczególny status jednostki federalnej, o szerokim zakresie kompetencji; jednocześnie region cierpi na niedobór demokracji rzadko spotykany w Unii Europejskiej. W innych miejscach w Europie mieszkańcy innych narodowości mają prawo wyboru członków zgromadzeń czy rad miejskich. W tych miastach mieszkańcy innych narodowości mają czynne prawo wyborcze na poziomie miasta, a nie tylko dzielnicy czy gminy.

Pora na zmianę! Pora, by wszyscy Brusseleirs mogli korzystać z pełni praw wyborczych jako obywatele (ewentualnie zależnie od długości czasu zamieszkania).

Wykluczenie 35% obywateli Brukseli z prawa głosu podważa mandat instytucji i odpowiedzialność regionu, jak i osłabia spójność społeczną czy poczucie wspólnoty w mieście-regionie, do tego tak różnorodnym i złożonym jak Bruksela. Życie polityczno-publiczne w Brukseli jest także pozbawione tym samym dynamicznego kapitału ludzkiego, jakim wszyscy wykluczeni mieszkańcy mogliby wzbogacić stolicę i przyczynić się do budowy prawdziwie kosmopolitycznego i prężnego globalnego miasta - stolicy Europy.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w regionie stołecznym Bruksela i 19 gminach toczą się ożywione dyskusje, jak poprawić sposób rządzenia w instytucjach. W tym kontekście niezbędne jest zaproszenie do stołu wszystkich mieszkańców Brukseli - innymi słowy, nie tylko tych, którzy obecnie mają prawo głosu, ale po prostu wszystkich mieszkańców!

Naprawę sytuacji zaczynamy od wyborów gminnych w dniu 4 października 2018 r. Staramy się, by jak najwięcej nie-Belgów zgłosiło się do głosowania. Następny etap to wybory regionalne w 2019 r. Rozmawiajmy na temat przyszłości Brukseli - domu dla blisko 1 mln 200 tysięcy osób!

Wzywamy premiera Charles’a Michela i członków poszczególnych belgijskich zgromadzeń parlamentarnych do przedstawienia parlamentowi wniosku legislacyjnego w sprawie przyznania wszystkim mieszkańcom regionu stołecznego Bruksela  prawa głosu w wyborach regionalnych 26 maja 2019 r.

Jeśli chcesz tego, co my - niezależnie od narodowości czy języka - niezależnie, czy jesteś Belgiem/Belgijką lub nie - dołącz do nas! nasz ponadpartyjny ruch wita wszystkich z otwartymi ramionami.

Sprawmy, by można było naprawdę kształtować i budować wspólnie przyszłość regionu stołecznego Bruksela. Skorzystajmy z koniunktury politycznej i wykorzystajmy w pełni kapitał ludzki!

Niech liczą się głosy wszystkich Brusseleirs! #1bru1Vote

******

3 WARTOŚCI , KTÓRYMI KIERUJE SIĘ NASZ RUCH

1. Demokracja: wierzymy w prawdziwe demokratyczne uczestnictwo i przedstawicielstwo;

2. Dobre rządzenie: wierzymy, że instytucje rządowe powinny ponosić demokratyczną odpowiedzialność.

3. Ponadpartyjność - to inicjatywa obywatelska. Naszym celem jest reprezentowanie wszystkich Brukselczyków, niezależnie od ich pochodzenia, języka, płci, przekonań; wszyscy mamy prawo być właściwie reprezentowani przez instytucje publiczne regionu stołecznego.

Wejdź na naszą stronę www.1bru1vote.be

* * * * *

Follow us via

http://www.1bru1vote.be/

Email 1bru1vote@gmail.com

Twitter - Facebook - Instagram @1bru1vote

For social media use #1bru1voteToday: 1bru is counting on you

1bru 1vote needs your help with “Charles Michel: PETYCJA: PRAWA GŁOSU DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BRUKSELI W WYBORACH W REGIONIE STOŁECZNYM”. Join 1bru and 4,426 supporters today.