Petition Closed

OPROEP TOT STEMRECHT VOOR DE BRUSSELSE GEWESTVERKIEZINGEN VOOR ALLE INWONERS VAN BRUSSEL

This petition had 5,277 supporters


OPROEP TOT STEMRECHT VOOR DE BRUSSELSE GEWESTVERKIEZINGEN VOOR ALLE INWONERS VAN BRUSSEL

EÉN BRUSSELEIR EÉN STEM! #1bru1vote

Version française http://bit.ly/2ofMs5O

English Version http://bit.ly/2nPNTrk

Deel je deze ambitie? Wat je nationaliteit ook moge zijn – Belgisch of niet-Belgisch, sluit je aan bij onze beweging. Wij zijn partijloos en we staan open voor iedereen!

Op 26 mei 2019, wanneer het Brussel Hoofdstedelijk Gewest zijn 30-jarig jubileum viert, kiezen diens inwoners hun nieuwe vertegenwoordiging van het stadsgewest – het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Maar niet alle inwoners, – niet alle Brusseleirs – , zullen hun stem kunnen uitbrengen!

Want 1 op 3 meerderjarige inwoners van Brussel-Hoofdstad – oftewel 310.000 meerderjarig mensen – wordt het recht ontzegd om te stemmen en wordt verhinderd om een actieve politieke rol te spelen, omdat zij de Belgische nationaliteit niet hebben. Deze 220.000 meerderjarig inwoners uit de Europese Unie en 90.000 meerderjarig inwoners met een andere nationaliteit zijn tweederangs burgers in dit stadsgewest, aangezien zij uitgesloten zijn van deelname aan het democratisch proces. Maar ook zij zijn Brusselaars, net als de anderen – die hier wonen, werken, studeren, belastingen betalen en zich dagelijks op vele manieren inzetten om Brussel een betere plek te maken voor iedereen.

Deze 310.000 buitengesloten meerderjarige Brusselaars hebben geen inspraak in beslissingen die hun dagelijks leven direct beïnvloeden, zoals mobiliteit en openbaar vervoer, stadplanning en -erfgoed, parken en groene ruimtes, afval en recyclage, infrastructuur en publieke werken, vervuiling en luchtkwaliteit, energie en duurzaamheid, kinderbijslag en onderwijs, alsook de budgettering hiervan.

Ja, het is waar dat alle inwoners van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest – ongeacht hun nationaliteit – kunnen deelnemen aan de « gemeenteraadsverkiezingen ». Dit stemrecht is echter ontoereikend vanwege de opdeling van Brussel in 19 fragmenten. Het is namelijk voornamelijk op het niveau van de stad als geheel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – één van de drie federale entiteiten in België – , waar de belangrijke besluit- en beleidsvorming plaatsvindt, en waar  het leven van de Brusselaars werkelijk bepaald wordt.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het bijzondere karakter van een gefederaliseerde entiteit met vele bevoegdheidsdomeinen, uniek in Europa, maar heeft niettemin één van de grootste democratische tekortkomingen in de Europese Unie. Elders in Europa telt de stem van niet-nationale Europese inwoners voor stadsvertegenwoordiging op het niveau van de stad als geheel. In deze steden geldt de stem van de niet-nationale inwoners voor het hele stadsgewest, en niet alleen voor een deelgemeente, een wijk of een district.

Het is daarom tijd voor verandering! Het is tijd dat alle Brusselaarss, al dan niet onderworpen aan een minimale periode van vestiging, in staat worden gesteld om als volwaardige burger hun stemrecht uit te oefenen.

Het uitsluiten van 35% van de inwoners van Brussel-Hoofdstad ondermijnt het draagvlak en de aansprakelijkheid van diens bestuurlijke instellingen, alsook de sociale samenhang en gemeenschapsgevoel in dit complexe en diverse stadsgewest dat Brussel werkelijk is. Ook mist het politieke en publieke landschap in Brussel op deze manier het menselijk kapitaal dat die 1 op 3 Brusselaars zou kunnen bijdragen aan de vorming van een echt kosmopolitische en veerkrachtige Wereldstad en Hoofdstad van Europa.

Wij zijn ons zeer bewust van het levendig debat omtrent hervorming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn 19 gemeentes, alsook van het debat rond deugdelijk bestuur van de openbare instellingen. In dat opzicht is het essentieel om alle Brusselse inwoners aan tafel uit te nodigen – met andere woorden: niet alleen diegenen die momenteel stemrecht genieten, maar élke Brusselaar!

Laten we dit debat starten door gezamelijk de niet-Belgen uit te nodigen zich te registreren als kiezer voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018, om vervolgens samen de toekomst van ons stadsgewest van 1.190.000 Brusselaars te bespreken voor de regionale verkiezingen van 2019.

Wij vragen Eerste Minister Charles Michel en de Belgische parlementaire vergaderingen om een wetsontwerp in te dienen in het Parlement om alle inwoners van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest stemrecht te geven in de gewestverkiezingen van 26 mei 2019.

Laat ons met elkaar de toekomst van Brussel-Hoofdstad vormgeven. Laten we de kans grijpen om dit enorme menselijk kapitaal te verzilveren!

De stem van alle Brusselaars moet tellen!

* * * * *

DE 3 WAARDEN VAN ONZE BEWEGING

1. Democratie: wij geloven in democratische participatie en passende vertegenwoordiging.

2. Deugdelijk bestuur: wij vinden dat overheidsinstellingen democratisch verantwoordelijk moeten zijn.

3. Politieke onpartijdigheid: dit is een burgerinitiatief. We streven ernaar alle inwoners van Brussel te vertegenwoordigen, ongeacht hun afkomst, geslacht, taal of overtuiging, omdat iedereen verdient om correct vertegenwoordigd te worden door de openbare instellingen van het stadsgewest.

* * * * *

More info: http://www.1bru1vote.be/

Email: 1bru1vote@gmail.com

Twitter/Facebook/Instagram @1bru1vote

For social media use #1bru1voteToday: 1bru is counting on you

1bru 1vote needs your help with “Charles Michel: OPROEP TOT STEMRECHT VOOR DE BRUSSELSE GEWESTVERKIEZINGEN VOOR ALLE INWONERS VAN BRUSSEL”. Join 1bru and 5,276 supporters today.