İstismar niteliği taşıyan kampanya metinleri yayınlanmasın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Son dönemde artış gösteren ve toplumun vicdanını yaralayan çocuk istismarı vakalarına tepki olarak oluşturulan kampanyaların çoğunluğu istismar niteliği taşımaktadır.

Toplumun büyük bir kesimi tarafından, yalnızca çocuklara yönelik taciz ve tecavüzü kapsadığı düşünülen "çocuk istismarı" kavramı geniş bir çerçeveye sahip olup; sitenizdeki kampanyalarda yayınlanmasına izin verdiğiniz, tecavüzün nasıl gerçekleştiğinin ve neden olduğu fiziksel hasarın detaylı anlatımı ve görsellerde çocuk bedeni kullanılması da bu kavrama dahildir.

Kampanya metinlerinin, yayınlanmadan önce konunun uzmanları tarafından incelenmesi ve uygun görülmeyen metinlerle ilgili kampanyayı oluşturmak isteyen kişiye geri bildirimde bulunulması; hem istismarın bir parçası olmanızı önleyecek hem de bu geri bildirimlerinizle, bireylerin bilinçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Sözü edilen kontrol mekanizmasının zaman içinde, "evrensel etik değerlere uygunluk" ve "toplumsal eşitlik" kavramlarını da içerecek şekilde genişletilmesi ise böylesi önemli bir platform için gereklidir.

Neye aracı olduğunuzla ilgili hassasiyetiniz için şimdiden teşekkürler...